Ekonomika roste, i když téměř polovičním tempem oproti loňsku

„Ekonomika roste, nezaměstnanost je nejnižší v EU, firmy investují. Na druhou stranu jsme již ve fázi, kdy produktivita práce roste pomaleji než mzdy. Neúměrně zdražují i energie, suroviny a dodavatelské ceny, a klesá tak celková ziskovost firem. Firmy v jejich dalším rozvoji limituje nedostatek pracovníků. Jejich výrobní kapacity jsou vytížené. Některé podniky dokonce nestíhají nebo i odmítají zakázky. Ekonomika z tohoto důvodu krátkodobě naráží na své možnosti a roste pomaleji,“ komentuje Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mírně klesající hodnoty dynamiky ekonomiky dokládají též minulý týden zveřejněná data za průmysl k 3. čtvrtletí 2018. Průmyslová produkce po očištění meziročně vzrostla o 3,3 %. V rámci dosud známých hodnot za letošní rok je to dobrý výsledek, ale na nižší úrovni než loni.

Firmy sice převážně nečekají pokles zakázek, ale jejich vývoj neindikuje větší míry růstu. Ekonomika by tak měla v následujících měsících nadále růst s mírně negativním výhledem vývoje hodnot růstu. Prostor pro větší tempa ekonomického růstu nenabízí ani očekávaný vývoj zahraničních ekonomik ani zvyšující se role externích rizikových faktorů jako je Brexit či politiky USA.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ODHADU HDP ČR ZA 3. ČTVRTLETÍ 2018

Ekonomika ve třetím kvartálu rostla meziročně 2,3 %, mezičtvrtletní vývoj byl 0,4 %, to dokládá i zářijový růst průmyslu, který dosáhl ve třetím čtvrtletí letošního roku rovněž růstu. Srovnávací základna meziročního růstu je velmi vysoká, loňská hodnota se pohybovala na rekordním 5% růstu.

Přehled vývoje HDP dle jednotlivých čtvrtletí (meziročně v %) od roku 2015:
hdp po ctvrtleti 2015 - 2018
Zdroj: SP ČR, ČNB

PREDIKCE ČR A EU

Výsledky za celý rok ukáží až data za 4. čtvrtletí, ale i z dosavadních známých dat lze vývoj do určité míry předvídat. Odhad růstu HDP pro českou ekonomiku, který byl zpracovaný Svazem průmyslu, se pohybuje mírně nad 3 % s riziky výsledné hodnoty směrem dolů. Dosavadní výsledky HDP ukazují, že hodnoty mohou být i mírně nižší. Na rozdíl od řady jiných institucí byl Svaz průmyslu v minulosti se svojí predikcí pro letošní rok nejblíže realitě. Naši prognózu ovlivňuje přetrvávající předpoklad silné domácí poptávky, kterou stimuluje vysoká zaměstnanost, intenzivní využití kapacit, resp. v některých odvětvích dokonce nedostatek kapacit u výrobců a u jejich dodavatelů.

Naše predikce pro následující rok 2019 se postupně snižuje směrem k úrovni 3 %. Opět i zde s riziky směrem dolů. V příštím roce i BusinessEurope (evropský zastřešující zaměstnavatelský svaz) předpovídá rostoucí význam negativních faktorů jako je politická nejistota v EU a exportních zemích, geopolitické napětí a tlak na růst mezd, což je faktor působící i v ostatních zemích EU.

  • Predikci BusinessEurope pro všechny evropské státy, kde za ČR poskytl odhady Svaz průmysl, lze najít zde.
  • Předpovídané hodnoty i aktuálně dostupná data za 3. čtvrtletí jsou v souladu s výsledky šetření SP ČR a ČNB zde.

PRŮMYSLOVÁ PRODUKCE ZÁŘÍ 2018

Ilustrací ekonomické kondice vedle výše zmíněných dat, predikcí a šetření mohou být i zářijová data o průmyslové produkci, která ukazují reálný meziroční růst po očištění na úrovni 2,5 %. Bez očištění byla produkce o 0,9 % nižší, kvůli jednomu pracovnímu dni méně oproti srpnu. Meziměsíční růst produkce byl v září po očištění 1,1 %. Nepředpokládáme pro nejbližší měsíce změnu trendu či výrazný zvrat, ale snižování dosud relativně vysokého tempa růstu. K tomu již dochází a ekonomika roste pomaleji.

Vliv na výsledek průmyslu v září měl chemický průmysl, kde došlo ke snížení výroby kvůli technologickým odstávkám, naopak pozitivní příspěvek k výsledku znamenal výkon v oblasti výroby počítači a jiných elektronických přístrojů či slévárenství. Mírně klesla výroba motorových vozidel, takže příspěvek této oblasti byl mírně negativní. Tržby v září meziročně mírně rostly (a to domácí i tuzemské tempem mírně nad 1 %). Naopak hodnota nových zakázek v září mírně klesla, v průměru ale nové zakázky od ledna do září 2018 rostly tempem 3,4 %.

Lenka Dudková
kategorie Ekonomika v číslech