EP hlasoval o právu odpojit se od digitálních pracovních prostředků

Evropský parlament hlasoval 21. ledna 2021 o zprávě z vlastní iniciativy maltského zpravodaje Alexe Agiuse Saliby (S&D) týkající se práva pracovníka odpojit se od digitálních (vč. IT) pracovních prostředků mimo stanovenou pracovní dobu. Evropští zaměstnavatelé zprávu obecně nepodporují, protože v příloze obsahuje konkrétní návrh směrnice. Díky europoslanci Tomáši Zdechovskému se však podařilo vyvážit text Resoluce tak, aby zmírnila negativní dopady návrhu. Legislativní iniciativa nicméně zůstává v rukou Evropské komise.

Zaměstnavatelé se domnívají, že regulace dostupnosti pracovníků a jejich práva na odpojení na EU úrovni je nadbytečná. Jednak úpravu pracovní doby reguluje směrnice 2003/88/ES a související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pak rámcová směrnice 89/391/ES. Navíc byla v červnu 2020 uzavřena Rámcová dohoda Evropských sociálních partnerů o Digitalizaci, o dopadech digitalizace a umělé inteligenci na pracovní podmínky, bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců a o nových dovednostech. Dohoda obsahuje i samostatnou kapitolu o podmínkách připojení a odpojení se k digitálním pracovním prostředkům s konkrétními doručeními a postupy pro zaměstnavatele i zaměstnance.

SP ČR proto vítá, že se českému europoslanci Tomáši Zdechovském (EPP), místopředsedovi Výboru pro zaměstnanost EP (EMPL) a jednomu ze stínových zpravodajů zprávy, podařilo ještě před hlasováním v EMPL v prosinci 2020 dostat do textu řadu pozměňovacích návrhů vedoucí k větší vyváženosti textu. Před hlasováním v plénu se mu podařilo, aby zpravodaj předložil pozměňovací návrh, který ještě více zdůraznil Rámcovou dohodu Evropských sociálních partnerů a jejich úlohu, autonomii a právo zaručené Smlouvou a fungování EU (SFEU) přistoupit ke společným jednáním dříve než EK předloží legislativní návrh a společné výstupy implementovat.

Součástí přijaté zprávy zůstává nadále příloha s návrhem na směrnici, nicméně kompromisně upravený text Resoluce je signálem pro EK, aby postupovala v intencích Smlouvy o fungování EU s respektem autonomii sociálních partnerů.

V tiskové zprávě europoslanec Tomáš Zdechovský říká: „Je na sociálních partnerech přijít s řešeními před zahájením legislativní akce. A proto Skupina EPP vítá Rámcovou dohodu Evropských sociálních partnerů, v níž se zavazují přistoupit ke společným opatřením v oblasti připojování a odpojování v průběhu následujících tří let. My bude bedlivě sledovat pokrok sociálních partnerů.“

Více zde

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská unie