#EU2022CZ – čas prosazování potřeb českého průmyslu

Česká republika v pátek 1. července přebírá od Francie na půl roku předsednictví v Radě Evropské unie. V průběhu následujících šesti měsíců českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) budeme viditelně a výrazně prezentovat zájmy členských firem SP ČR před vrcholnými představiteli evropských zaměstnavatelských svazů, Evropského parlamentu, zástupci vlády ČR i vysokými ústavními činiteli a úředníky z evropských institucí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR hodlá využít maximální pozornosti, která je zpravidla akcím pořádaným předsednickou zemí EU věnována, aby podpořil priority českého podnikání na evropské i globální úrovni.

Zatímco vládní instituce jsou během předsednictví své země v Radě EU více méně svázány rolí moderátora, který má spíše než prosazování národních zájmů pomoci hledat kompromisy mezi jednotlivými členskými státy, Svaz průmyslu a dopravy ČR chce druhé předsednické období využít mnohem rázněji ke zviditelnění českých návrhů, stanovisek a obav.

Predsednictvi banner SP CR

SP ČR shrnul pohled na priority pro nastávající období do třech pilířů:

  1. Odolná a otevřená Evropa,
  2. Konkurenceschopná a udržitelná Evropa,
  3. Evropa s dynamickým trhem práce.

Brožuru popisující tyto tři pilíře a také aktuální informace související s obdobím českého předsednictví naleznete na našem webu:
V češtině: https://www.spcr.cz/eu
V angličtině: https://www.spcr.cz/en/czech-eu-presidency

Predsednictvi partneri banner

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ SP ČR BĚHEM CZ PRES

Předsednické zasedání expertního týmu SP ČR pro EU
Diskuzní akce určená pro členy expertního týmu SP ČR pro EU. Hlavním hostem bude nový prezident BusinessEurope Fredrik Persson
Termín: 15. září 2022

Kulatý stůl členů Svazu průmyslu a dopravy se zástupci EU institucí
Diskuzní akce za účasti zástupců EU institucí, členských subjektů SP ČR, partnerských organizací a médií
Termín: říjen-prosinec 2022

Kulatý stůl (formou snídaně) nabídne účastníkům příležitost diskutovat s českými úředníky pracujícími v Evropské komisi, v Radě EU, na Stálém zastoupení ČR při EU, příp. zástupci ČR v Evropském parlamentu.

Tematicky se zaměří na sektorové priority českého předsednictví z perspektivy byznysu (vnitřní trh, zelená dohoda pro Evropu, digitální transformace, průmyslová strategie EU a trh práce).

Setkání CEBRE s českými europoslanci
Diskuzní akce určená pro zakladatele CEBRE na nejvyšší úrovni
Termín: říjen až prosinec 2022

Mezinárodní workshop CZ PRES EU k prioritám SP ČR
Odborná akce za účasti představitelů BusinessEurope, českých zástupců v Evropském parlamentu a vybraných zástupců vlády ČR
Termín: listopad 2022

Tematický workshop se zaměří na zviditelnění evropských témat se zásadním dopadem na české i evropské podnikání s cílem konsolidovat podporu podobně smýšlejících partnerských svazů a posílit tento hlas při jednáních BusinessEurope s Evropskou komisí a dalšími klíčovými bruselskými institucemi.

Tematicky bude vycházet z priorit SP ČR pro české předsednictví.

SP ČR se také podílí na spoluorganizaci akce Stálého zastoupení České republiky při EU (COREPER I) v Moravskoslezském kraji v termínu 7.-9. července 2022.

kategorie Evropská rada