Evropská rada o navýšených klimatických ambicích pro rok 2030

Jednání Evropské rady ve dnech 10. – 11. 12. 2020 bude o dalších krocích ke zvládnutí pandemie COVID-19, klimatických ambicích do roku 2030, boji s terorismem a extrémismem, Turecku a evropské sousedské politice. Evropskou radu bude doprovázet i Eurosummit.

 

COVID 19

Evropská rada zhodnotí situaci a projedná celkové koordinační úsilí v reakci na pandemii COVID-19, včetně vývoje a zavádění očkovacích látek, používání a vzájemného uznávání testů a jejich výsledků a postupného rušení omezení a uvolňování opatření. Je třeba pokračovat v práci na zvýšení odolnosti v oblasti zdraví, mimo jiné plným využitím potenciálu zdravotních údajů v Evropě.

KLIMATICKÉ CÍLE

Cílem jednání prosincové Evropské rady je přijetí závazku navýšení klimatických ambicí pro rok 2030. V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu Komise vydala sdělení „Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů“, v němž navrhuje zvýšit cíl snížení emisí skleníkových plynů EU do roku 2030 ze současných 40 % na alespoň 55 % oproti roku 1990. Aktualizovaný cíl by EU měla plnit kolektivně a nákladově co nejefektivnějším způsobem. Splnění tohoto emisního cíle je dle dopadové studie nejen proveditelné, ale i nezbytné pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Revize veškeré klimatické a energetické sektorové legislativy bude zveřejňována od června 2021.

Dalšími tématy Evropské rady byly: obrana a boj s terorismem a násilným extremismem, Turecko a Evropská sousedská politika.

EUROSUMMIT

Eurosummit v návaznosti na výsledek jednání rozšířené Euroskupiny dne 30. 11. 2020 zhodnotí dosažený pokrok v prohlubování hospodářské a měnové unie a dalším posilování bankovní unie, k němuž došlo od dosud posledního rozšířeného Eurosummitu v prosinci 2019. Zhodnotí pokrok – Bankovní unie a reformy evropského mechanismu stability.

POSELSTVÍ BUSINESSEUROPE

Své poselství adresoval BusinessEurope tradičně formou dopisu na předsedu Evropské rady Charlese Michela. Zásadním úkolem Rady je pomoci ekonomice EU zotavit se z krize COVID-19. BusinessEurope nyní očekává od lídrů EU rozhodné akce napříč celou řadou politik, tak aby se omezily dlouhodobé ekonomické a sociální škody způsobené virem, obnovila se důvěra byznysu a dostavily se dlouhodobé hospodářské výsledky.BusinessEurope naléhavě opakuje svoji výzvu ke členským státům dodržet dohodu, která byla dosažena jako výsledek trialogu o Evropském fondu obnovy a Víceletém finančním rámci 2021-2027. Business současně vyzývá lídry EU k dalšímu zlepšení úrovně koordinace v reakci na pandemii. Členské státy musí naléhavě rozvinout společný přístup k politikám v oblasti cestování, testování, karanténě a vakcinaci.

Ve svém poselství BusinessEurope naléhá, aby se předčasně neukončila podpora pro podniky a pracovníky a všechny politiky byly směrovány na trvalou obnovu a posílení EU. Financování z evropských fondů cestou Evropského semestru musí podpořit investice a reformy zajišťující růst, produktivitu, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Sociální partneři by měli být zapojení do vytváření, implementace a monitorování národních plánu obnovy. Zelená dohoda a nové cíle by měly podpořit důvěryhodnou průmyslovou politikuAmbiciózní mezinárodní obchodní politika by měla vytvořit nové obchodní a investiční příležitost pro podniky cestou dvoustranných obchodních dohod.

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada