Evropská unie schválila 10. balíček sankcí proti Rusku

Evropská unie schválila 25. února 2023 v pořadí 10. balíček sankcí. Přinášíme vám detailní přehled. 

1. Zákaz vývozu a omezení citlivých technologií dvojího užití a pokročilých technologií. S cílem oslabit ruský vojenský komplex se EU zaměřila na další elektronické komponenty používané v ruských zbraňových systémech (bezpilotní letouny, rakety, vrtulníky, vozidla) a také na zákaz určitých vzácných zemin a termokamer s vojenským využitím. Týká se to mimo jiné také výrobků, jako jsou články, software, optika, laser, polovodiče nebo integrované obvody. Na seznam vojenských koncových uživatelů bylo přidáno dalších 96 subjektů spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem. Poprvé je mezi nimi také sedm íránských subjektů, které používají komponenty EU a dodávají Rusku vojenské bezpilotní letouny „Shahed“ k útokům na civilní infrastrukturu na Ukrajině.

2. Zákaz vývozu byl uvalen na stovky výrobků, které mohou být přesměrovány na ruské válečné úsilí. Jedná se o vozidla, jako jsou dosud nezakázané těžké nákladní automobily (a jejich náhradní díly), návěsy a speciální vozidla, jako jsou sněžné skútry; zboží snadno směřující do ruské armády, včetně např. elektrických generátorů, dalekohledů, antén, radarů, kompasů; stavební zboží, jako jsou mosty, konstrukce pro budovy věžovitého typu, vysokozdvižné vozíky, jeřáby; zboží, které je rozhodující pro fungování a posílení ruských průmyslových kapacit (elektronika, strojní součástky, čerpadla, stroje na zpracování kovů atd. ); kompletní průmyslové závody, zařízení pro výrobu elektroniky, stroje na zpracování materiálů, stahovače krystalů, pece, obráběcí stroje, elektrody a software. Zákaz se týká také fentanylu a jeho derivátů, chemických prekurzorů látek působících na centrální nervový systém, vakcín, imunotoxinů, zdravotnických výrobků, některých diagnostických a potravinářských testovacích souprav a dalších zdravotnických výrobků. Zahrnuto je rovněž zboží používané v leteckém průmyslu (například turbovrtulové motory a turbovrtulové vrtule).

3. Další zákazy dovozu. Nařízení zahrnuje bitumen (živice) a související materiály, jako je asfalt, a syntetický kaučuk a saze.

4. Finanční sektor. Na seznam subjektů, na které se vztahuje zmrazení majetku a zákaz zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů, byly zařazeny tři ruské banky (Tinkoff Bank, Alfa Bank a Rosbank).

5. Další opatření různé povahy. Mezi další opatření patří zákaz ruským státním příslušníkům působit v řídících orgánech společností kritické infrastruktury členských států; zákaz ruským státním příslušníkům a subjektům rezervovat kapacitu pro skladování plynu v Unii (s výjimkou zkapalněného zemního plynu) a opatření k usnadnění odprodejů z Ruska ze strany hospodářských subjektů EU. Na seznam byla rovněž zařazena přepravní společnost ze třetí země, která je podezřelá, že pomáhá Rusku obcházet sankce týkající se vývozu ropy. Soukromé lety mezi EU a Ruskem, přímo nebo přes třetí země, by měly být předem oznámeny a platí zákaz tranzitu zboží dvojího užití a střelných zbraní přes území Ruska do třetích zemí.

6. Prosazování a opatření proti obcházení. Nový balíček sankcí ukládá nové oznamovací povinnosti týkající se aktiv ruských bank. To je důležité zejména s ohledem na možné využití veřejných ruských aktiv k financování obnovy Ukrajiny po porážce Ruska. Mezi další opatření patří oznamovací povinnost týkající se zmrazených aktiv (včetně transakcí před zařazením na seznam) a aktiv, která by měla být zmrazena.

7. Další seznamy osob a subjektů. Omezení byla uložena dalším 87 osobám a 34 subjektům. Cílem byly významné ekonomické subjekty, například Alfa-Bank, Rosbank, Tinkoff Bank, Fond národního majetku Ruské federace a Ruská národní zajišťovna. Na politické úrovni se sankce týkají nových členů Rady federace Ruské federace od 20. prosince 2022, 19 náměstků ministrů a několika představitelů ruské vlády, včetně šéfů federálních úřadů, 4 poslanců Státní dumy, Všeruské lidové fronty a 5 osob s ní spojených. Omezení byla rovněž rozšířena na ruské vojenské představitele a dva členy Wagnerovy skupiny; na zmocněnce orgánů nezákonně anektovaných oblastí Luhanska, Doněcka, Chersonu a Záporoží a na tzv. ministerstvo pro mimořádné situace Doněcké lidové republiky; na osoby odpovědné za deportace a nucené adopce ukrajinských dětí, jakož i na organizace, spisovatele a reportéry ruské mediální a propagandistické mašinérie. Konečně v kategorii sankcionovaných osob jsou také čtyři íránské osoby zapojené do vypracování a dodávek bezpilotních letounů používaných Ruskem proti Ukrajině. Na označené osoby a subjekty se vztahuje zmrazení majetku a občanům a společnostem EU je zakázáno poskytovat jim finanční prostředky. Na fyzické osoby se navíc vztahuje zákaz cestování, který jim brání ve vstupu na území EU nebo průjezdu přes něj.

8. Další zákazy ruských dezinformačních kanálů. Zákaz médií byl rozšířen o další dvě ruská média (RT Arabic a Sputnik Arabic) (příloha V).

PŘÍSTUP TŘETÍCH ZEMÍ

Ne každá země se řídí západními sankcemi a víme, že to přináší problémy. Konfederace evropského podnikání BusinessEurope (které je Svaz průmyslu aktivním členem) vítá jmenování Davida O´Sullivana do funkce zmocněnce pro sankce, jehož úkolem je prosazovat větší prosazování a dodržování sankcí Evropské unie ve světě. Je důležité diskutovat a vysvětlovat zemím, které mají hranici s EU, nebo zemím s celní unií, jako je Turecko, důležitost dodržování sankcí a jejich účinnost. Jsme proti obcházení sankcí a vítáme opatření k řešení tohoto problému. Je však také důležité, abychom i nadále podporovali legitimní obchod s těmito zeměmi a předešli tak zbytečným konfliktům. Dva příklady:

(1) Transakce může být ve třetí zemi legální – a v některých případech může mít společnost z EU dokonce zákonnou povinnost takovou transakci provést, např. vpustit ruskou sankcionovanou loď do přístavu provozovaného společností z EU ve třetí zemi. To ale pro evropskou společnost s sebou nese vysoké riziko, včetně rizika poškození pověsti. EU by se proto měla zaměřit na navázání partnerství mimo EU s cílem zajistit dodržování předpisů;

(2) Aby nebyly ohroženy kritické dodávky energie do Evropské unie, měla by EU usilovat o zajištění řádné údržby a provozu infrastruktur, které umožňují přepravu ropy pocházející ze třetích zemí. A to i s ohledem na zajištění toho, aby tyto energetické infrastruktury dodržovaly odpovídající environmentální normy.

Další informace lze dohledat na následujících odkazech:

USA a Velká Británie přijaly nové balíčky sankcí proti Ruské federaci 24. února.