Evropský byznys na jednotném trhu EU v roce 2023

  • V roce 2023 proběhnou oslavy 30. let existence jednotného trhu EU. První akce proběhla již za CZ PRES. Dne 8. 12. 20222 uspořádalo MPO ČR konferenci k oslavě 30. let jednotného trhu  „EU jako motor udržitelného růstu a perspektiva pro budoucnost “, které předcházela akademická diskuse, zaměřená na porovnání jednotného trhu EU s trhem USA a na tzv. Bussels effect. Konference se účastnil komisař pro vnitřní trh Thierry Breton a předsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Anna Cavazzini. Za Evropský byznys vystoupil Martynas Barysas, ředitel Útvaru pro vnitřní trh (příloha 1).
  • EP Výbor IMCO zveřejnil 12. 12. 2022  Resoluci k 30. výročí jednotného trhu EUOslava úspěchů a budoucí vývoj naleznete zde.  EP  připomíná, že jednotný trh je motorem evropské integrace a její páteří; jeho ekonomika, která podporuje podnikání, chrání spotřebitele a podporuje občany, v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě  a podporuje konkurenceschopnost a udržitelný růst v celé EU.
  • Společné prohlášení institucí EU, které upřesňuje jejich legislativní priority na období 2023 – 2024 obsahuje  164 priorit. To vzbuzuje obavy byznysu, že regulační smršť nekončí.
  • 10 TOP Priorit BusinessEurope: S ohledem na iniciativy v roce 2022 a nový vývoj předpokládaný v pracovním programu Komise na rok 2023 Výbor IMCO  BusinessEurope schválil  seznam  10 hlavních priorit pro aktivní podporu fungování vnitřního trhu v roce 2023 (příloha 2).
  • SE PREBezpečnost, konkurenceschopnost, ekologická a energetická transformace, demokratické hodnoty a právní stát. Švédsko přebírá předsednictví Rady Evropské unie v době historických výzev pro členské státy a Unii jako celek. Nezákonná, nepřijatelná a nevyprovokovaná ruská invaze na Ukrajinu je hrozbou pro evropskou bezpečnost, s hroznými důsledky pro migraci, stejně jako pro globální dodávky potravin a energie. Ukrajina bojuje za své přežití jako národ – a za bezpečnost a životy svých občanů. Hospodářské subjekty profitují z působení na největším jednotném trhu na světě a úspěšně konkurují na světových trzích, čímž pokládají základy evropského bohatství, blahobytu a mezinárodního postavení. EU musí i nadále poskytovat nejlepší možné podmínky pro zdravou a otevřenou ekonomiku založenou na volné hospodářské soutěži, soukromých investicích a úspěšné digitalizaci. Švédské předsednictví bude usilovat o to, aby byl jednotný přístup k evropské konkurenceschopnosti zakotven na předním místě politické agendy. Zde jsou jeho programové priority.
  • Kompas konkurenceschopnosti pro EU (Svensk Naringliv): Programový dokument Konfederace švédských podniků definuje sedm cílových oblastí, které povedou EU k vyšší úrovni konkurenceschopnosti během pěti až deseti let.

Příloha 1

Příloha 2

vdrbalova@spcr.cz