Evropský covidový pas (Digital Green Certificate)

Bezpečný návrat k volnému pohybu v rámci EU bez povinnosti karantény je v zájmu nejen sektoru turistického ruchu a na něj napojených služeb, které byly v rámci probíhající pandemie jedny z nejhůře zasažených, ale i v zájmu všech občanů a firem v EU.

SP ČR proto uvítal návrh Evropské komise předložený Evropské radě 25. a 26. března 2021 na zřízení systému evropského covidového pasu. I kdyby se schvalovací proces legislativního návrhu výrazně akceleroval, začíná být pomalu zřejmé, že původní snaha Komise zavést jej do praxe již před nárůstem cestování během letních měsíců 2021 zůstane z časových a technických důvodů nenaplněna. I tak se nicméně jedná o vítanou pomůcku pro obnovení propustnosti vnitřních hranic EU.

Evropská komise předložila návrh na vytvoření evropského covidového pasu s cílem usnadnit během pandemie COVID-19 bezpečný volný pohyb uvnitř EU dne 17. března 2021. Certifikát bude dokladem o tom, že daná osoba není z hlediska onemocnění COVID-19 riziková, a to buď díky očkování, negativnímu výsledku testu nebo přítomnosti protilátek po prodělaném covidovém onemocnění.

Evropský covidový pas má být k dispozici bezplatně v digitální nebo tištěné podobě. Bude obsahovat QR kód, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a pravost. Komise vytvoří bránu pro ověřování certifikátů v celé EU a podpoří členské státy při technickém zpracování certifikátů. Ty mají i nadále samostatně rozhodovat o tom, od kterých omezení v oblasti veřejného zdraví lze pro cestující s tímto certifikátem upustit, ale výjimky budou na svém území muset uplatňovat na všechny jeho držitele stejným způsobem (např. uznávání či neuznávání vakcinací látkami neschválenými ze strany EMA apod.).

Doufejme, že finální parametry covidového pasu budou výsledkem důkladné koordinace v rámci EU. Jen tak přinese jejich výsledná podoba byznysu i občanům v obtížném období skutečné usnadnění pohybu a budou se moci stát důvěryhodným, funkčním a udržitelným nástrojem zvládání pandemie v EU.

Komisařka pro zdravotnictví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová k návrhu uvedla: „Dnes navrhujeme celounijní přístup, který nám pomůže dosáhnout našeho společného cíle, jímž je bezpečné a uměřené znovuotevření EU. Situace v souvislosti s virem je v Evropě stále velmi náročná a důvěra v přijatá rozhodnutí má zásadní význam. Pouze na základě společného přístupu se můžeme bezpečně vrátit k úplnému volnému pohybu v EU na základě transparentních opatření a plné vzájemné důvěry.“

Návrh musí schválit ještě Evropský parlament a Rada EU.

Více informací lze v přehledné podobě nalézt na stránkách Zastoupení České republiky při EU v Bruselu.

Lukáš Martin
kategorie EU infoservis