Evropský parlament schválil směrnici o autorském právu

Evropský parlament schválil 26. března na plenární schůzi směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Svaz průmyslu se projednávání směrnice dlouhodobě věnoval a aktivně přispíval k tomu, aby finální znění nekladlo překážky dalšímu rozvoji české a evropské digitální ekonomiky a nových technologií.

Oceňujeme, že většina českých europoslanců vyslyšela věcné argumenty průmyslu, akademiků i veřejnosti, neustoupila osobním útokům a agresivní mediální kampani některých zájmových skupin, a finální text směrnice nepodpořila.

Ačkoliv přijatá směrnice stále obsahuje řadu nejasných ustanovení, vítáme, že se podařilo prosadit zejména povinnou výjimku pro vytěžování textu a dat. Text rovněž poskytuje větší flexibilitu vydavatelům rozhodovat o svém obsahu a obsahuje zmírňující opatření pro online platformy, které se snaží držitelům práv pomáhat v identifikaci a odstraňování obsahu porušujícího jejich práva. Bohužel máme i nadále obavy, že online platformy budou muset v důsledku směrnice nadbytečně filtrovat nahrávaný obsah, protože zmírňující opatření nejsou dostatečná. Finální text navíc nevhodně definuje úryvky zpráv (tzv. snippets), čímž vznikne právní vakuum a nejasný výklad, jak má být směrnice aplikována.

Finální znění směrnice musí nyní formálně potvrdit ještě Rada, a poté budou mít členské státy dva roky na její implementaci.

Svaz průmyslu a dopravy je připraven i nadále aktivně spolupracovat s českou vládou a parlamentem při národní implementaci směrnice.

kategorie Z hospodářské politiky