FAQ – stropování cen elektřiny a plynu

Na společném workshopu MPO, EY, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory k mechanismu zastropování cen elektřiny pro velké podniky pro rok 2023 iniciovaném Svazem průmyslu zaznělo 8. 2. 2023 mnoho otázek z řad členů – velkých podniků. Svaz průmyslu požádal MPO o zveřejnění praktických otázek a odpovědí, aby byly návodem i pro firmy, které se workshopu nezúčastnily. Záznam z workshopu naleznete zde. Následně Svaz průmyslu předal MPO i další dotazy firem k vyjasnění a oficiálnímu potvrzení správnosti postupů v situacích, na které v praxi narážely.

Otázky a odpovědi naleznete na stránkách MPO zde.

Některé otázky vedly k potřebě úpravy a vyjasnění některých částí nařízení vlády. V meziresortním připomínkovém řízení je tak od 13. do 20. března návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů. Svaz nařízení vlády připomínkuje.

kategorie Z hospodářské politiky