Finanční správa nebude firmy zbytečně zatěžovat

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR jednali s novou generální ředitelkou GFŘ Tatjanou Richterovou o vstřícnějším přístupu finanční správy k firmám. Dohodli se na opatřeních, která podnikům dají větší jistotu při uplatňování odpočtů na výzkum a vývoj.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje boj finanční správy proti daňovým únikům. „Upozornili jsme ale novou generální ředitelku GFŘ Tatjanu Richterovou, že v poslední době vzrostl počet případů daňových kontrol, které firmy demotivují. Diskuse byla věcná a otevřená a se vzájemným respektem z obou stran. Věříme, že nová generální ředitelka pomůže ke zlepšení aktuálního klimatu,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR. Na jednání ji doprovodili předseda expertního týmu SP ČR pro daně a pojištění Jiří Nekovář, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek a zástupci tří úspěšných českých inovativních firem.

S Tatjanou Richterovou zástupci Svazu průmyslu jednali o pohledech obou stran na daňový systém v ČR, úloze finanční správy a roli firem a možnostech vzájemné komunikace a spolupráce. „Rozhodně není cílem Finanční správy komplikovat podnikatelům jejich práci, ale bez výběru daní by to nefungovalo v žádném státě. Finanční správa se bude snažit podnikatelům co možná nejvíce vyhovět a neztěžovat jim práci nadbytečnými administrativními úkony,“ uvádí nová generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

S generální ředitelkou GFŘ se zástupci Svazu průmyslu shodli, že takzvaný bonusový systém cílových odměn nesmí být vázán na doměrek (neuznání) daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Potvrdili, že uspořádají společná školení za účasti podnikatelů, odborné veřejnosti a finančních správců, aby všichni dostali shodné informace o novele zákona o daních z příjmů v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj. Shodli se, že důvodová zpráva novely zákona o daních z příjmů v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj by měla být základem výkladu zákona a postupů finančních správců. Finanční správa bude otevřená přijímat další náměty ze strany podnikatelské sféry v této oblasti.

Svaz průmyslu také představil generální ředitelce GFŘ priority svého programového prohlášení v daňové oblasti, poukázal na nárůst daňových povinností v posledních letech či představil tzv. pyramidu přístupu finanční správy z dílny OECD jako návrh pro zlepšení tzv. klientského přístupu k daňovým poplatníkům.

Svaz průmyslu respektuje apolitičnost a nezávislost finanční správy, stejně tak její roli vykonavatele daňových zákonů. Role Svazu je pomáhat firmám usnadňovat podnikání a jednat se státní správou o přílišných regulacích. „Velmi vítáme, že jedním ze záměrů nové generální ředitelky je, aby finanční správa vybírala ke kontrole daňové subjekty sofistikovaně na základě předchozí analýzy dat o firmách, která má finanční správa k dispozici,“ dodává Dagmar Kuchtová.

Úspěšné firmy jsou předpokladem pro dlouhodobý růst naší ekonomiky, a tedy i pro růst daní, mezd, životní úrovně či postavení ČR ve světě. „Představili jsme proto tři české střední, ale světově úspěšné vysoce inovativní firmy, jejichž marže, přidaná hodnota, ale také investice do inovací se pohybují několikanásobně výše, než je průměr v ČR. Tyto firmy řádně platí daně, nicméně některé z nich mají velmi negativní zkušenost s kontrolami v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Velmi proto vítají ochotu GFŘ k diskusi, nikoliv pouze restriktivní přístup, který často pramení z nejasností v pravidlech podpory a je značně demotivující,“uvádí Kuchtová.

Svaz se v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj společně s Asociací malých a středních podniků podílel na aktuálně schvalované novele zákona, která přinese zjednodušení pro podnikatele a odstraní některé stávající nejistoty.

Svaz průmyslu vítá, že je oboustranný zájem zlepšit vzájemnou komunikaci. Již v minulosti jsme s finanční správou konzultovali například přípravu na zavedení kontrolního hlášení, konkrétní výklady k úpravám zákonů, vydání srozumitelné informace či informování o novinkách.

Jan Stuchlík
kategorie Tiskové zprávy