Firmy kvůli krizi šetří

Firmy odhadují své ztráty kvůli koronavirové krizi. Například v pivovarnickém průmyslu jsou odhadované ztráty 1,5 až 2 miliony hektolitrů piva. Automobilový průmysl zase očekává propad výroby a tržeb za letošní rok o 20 procent oproti roku 2019. Firmám by k návratu do normálu pomohly například mimořádné zrychlené odpisy nebo trvalé zavedení kurzarbeitu. Škrtit se nesmí ani investiční výdaje v rozpočtu, zaznělo v osmém díle ze série on-line konferencí, v nichž členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s pozvanými experty hledají cesty k restartu ekonomiky po koronavirové krizi.

Osmý díl ze seriálu on-line konferencí Svazu průmyslu a dopravy ČR se zaměřil na zkušenosti firem z epidemie koronaviru a na jejich očekávání v příštích měsících. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar k diskuzi pozval ředitelku firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlínu Kalousovou, jednatele Koyo Bearings Česká republika Petra Nováka a vrchního ředitele Korporátního bankovnictví ČSOB Marka Loulu.

Koronavirová krize nekončí. Firmám stále chybí zakázky. Zatím reagují především úsporami v nemzdových nákladech. „Reakce firem na krizi v podobě šetření je pochopitelná, ale není to dlouhodobě udržitelná strategie. Je třeba, aby se opět rozběhly firemní investice. Náš průzkum z června ovšem ukázal, že dvě třetiny dotázaných firem bude letos investovat méně, než původně plánovaly. Příští rok hodlá investovat méně než v roce 2020 celých 43 procent firem z průzkumu,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Pokusíme se s vládou vyjednat taková opatření, která by firmy k investicím motivovala, jako například intenzivnější využívání investičních pobídek nebo rychlé schválení mimořádných zrychlených odpisů.“

Svaz průmyslu a dopravy ČR chce zvýšit atraktivitu investic pro firmy. Proto už s ministerstvem financí spolupracoval na návrhu na mimořádné zrychlení daňových odpisů v letošním a příštím roce. „Teď je důležité, aby vláda tento návrh rychle předložila do poslanecké sněmovny,“ dodal Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nejvíce postihla koronavirová krize odvětví hotelů, restaurací a cestovního ruchu. Zavření těchto provozoven v březnu, dubnu a v květnu se přeneslo i na jejich dodavatele. „Odhadované ztráty celého pivovarnictví jsou mezi 1,5 a 2 miliony hektolitrů piva. Plzeňský Prazdroj je největší dodavatel do gastra, a proto jsme cítili velkou odpovědnost a pomáhali jsme a stále pomáháme restauracím a hospodám se s krizí vyrovnat. Nahradili jsme jim například tankové a sudové pivo, které prošlo expirací, pomohli jsme jim získat poradenství při žádostech o podporu z podpůrných programů a mnoho dalšího. Podporujeme je i v tom, aby si lidé našli zpět do restaurací cestu. Většina hodnotí naši pomoc velmi pozitivně a věříme, že i díky tomu provozovny po krizi otevřely v tak velké míře,“ uvedla Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Z krize se postupně dostává také automobilový průmysl, který tvoří podstatnou část české průmyslové výroby. Za celý letošní rok tento obor očekává propad výroby a tržeb o 20 procent proti roku 2019. „Olomoucký závod Koyo Bearings je v souladu s trendy v celém autoprůmyslu. V březnu jsme zaznamenali pokles tržeb o 60 procent, v dubnu o 50 procent. Částečně nám pomohlo, že nejsme na dodávkách do automobilového průmyslu zcela závislí. Třetinu produkce dodáváme do jiných odvětví průmyslu. V červnu už jsme dostali tržby na 70 procent předkrizové úrovni. Plní se nám zakázkové knihy a na podzim už bychom mohli být až na 90 procentech předkrizových tržeb,“ řekl Petr Novák, jednatel Koyo Bearings Česká republika. Návrat výroby na předkrizovou úroveň Koyo Bearings ČR odhaduje v polovině roku 2021. Důležité pro firmu je, aby vládní program Antivirus na kompenzaci části mzdových nákladů pokračoval i na podzim.

Do koronavirové krize vstupovaly firmy ve výrazně lepší kondici než do recese před deseti lety. Situaci jim pomáhají zvládnout také banky. „V roce 2009 chyběla likvidita. Banky peníze nechtěly dodávat na trh. Teď je situace úplně jiná. Pomáhají tomu i vládní programy Covid III a Covid Plus. U obou je pozitivní, že firmy už nejsou v časovém stresu, aby musely s žádostmi o záruky z těchto programů žádat. Peněz je v obou programech dost a firmy se mohou v klidu rozhodnout, jestli tyto programy mají využít. Vítáme, že v programu Covid Plus je možnost poskytovat také investiční úvěry. Firmy by měly investovat, protože jen šetřením se s krizí nevypořádají,“ prohlásil Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB.

Seriál online konferencí pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR od dubna. Členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s pozvanými hosty v nich také hodnotí, jak jsou účinná dosavadní opatření vlády na pomoc firmám a ekonomice. Záznamy s předchozích dílů seriálu jsou k dispozici na YouTube kanálu Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy