Generální konzulát Lvov je dočasně uzavřen, nepřijímá žádosti o víza

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci je od 19. června uzavřen Generální konzulát Lvov, a to do 25. června 2020 včetně.

V praxi to znamená, že od 19. do 25. 6. 2020 bude pozastavena veškerá vízová agenda uskutečňovaná přímo na GK Lvov. Nebudou proto přijímány nové žádosti o pobytová oprávnění, která se podávají přímo na GK Lvov (např. dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání), nebudou vylepována DVR víza, atd.

V maximální možné snaze o zachování kontinuity vízové agendy bude nadále pokračovat příjem žádostí o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, realizovaný prostřednictvím vízových center.

Rovněž zůstane zachován příjem žádostí o schengenská víza (rovněž pouze přes vízová centra).
S ohledem na současnou situaci budou všechny nabrané žádosti moci být zpracovány až s dílčím zpožděním, přičemž snahou bude zpoždění ve vyřizování žádostí minimalizovat.

kategorie Právní infoservis