Gratulujeme k nominaci novým ministrům

KAREL HAVLÍČEK BUDE NOVÝM MINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU

„Gratuluji Karlu Havlíčkovi k nové funkci ministra průmyslu a obchodu a těším se na spolupráci. Je jedním z nás, sám podnikatelem a šéfem naší členské asociace, pracovně máme na co navazovat. Nový ministr Havlíček byl dosud také místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a stal se hlavním autorem Inovační strategie ČR 2019-2030. Věřím proto, že bude mimo jiné podporovat modernizaci českého průmyslu a pomůže nás dostat do TOP 20 zemí světa.“

„Dosud jsme s ním úzce spolupracovali a podařilo se nám společně prosadit např. změny v odpočtech na výzkum a vývoj či zrychlit čerpání v OP PIK. Na MPO jej však kromě podpory inovací budou čekat samozřejmě i jiná témata jako podpora exportu, řešení budoucí podoby energetiky v ČR vč. výstavby nových jaderných reaktorů či příprava nového operačního programu na podporu konkurenceschopnosti. Věřím, že má i díky úzké spolupráci s předsedou vlády představu, co ho v politice čeká a bude v řízení klíčového resortu úspěšný,” komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

MINISTREM DOPRAVY SE STANE VLADIMÍR KREMLÍK

„Panu Kremlíkovi gratuluji k nominaci a těším se na spolupráci. Je řada oblastí, kde za Svaz průmyslu a dopravy nabízíme svou expertízu a zkušenosti z praxe.

Musím přiznat, že jeho jmenování je pro nás lehké překvapení, nepatřil v oboru mezi očekávaná jména. Nicméně věříme, že své zkušenosti jak z resortu, tak ČD Cargo či letiště využije na maximum při vedení ministerstva dopravy. Jistě se mu v resortu bude hodit i jeho právní praxe.

Od nového ministra dopravy prioritně potřebujeme, aby řešil výstavbu infrastruktury a její financování, liberalizaci železnice a záchranu vodní dopravy! Důležité a aktuální je i to, aby zajistil plynulý přechod na nového dodavatele mýtného systému. Těším se na spolupráci na těchto pro celou zemi významných projektech,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy