HANÁK: „Do doby, než začneme plošně a ve velkém očkovat, je klíčové masivní a pravidelné testování.“

Jedině rychlá a plošná vakcinace může vrátit situaci v naší zemi do normálu, myslí si prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák.

„Jenže, jak vidíme, očkování prozatím postupuje z nejrůznějších důvodů velmi pomalu. Do doby, než začneme plošně a ve velkém očkovat, je proto klíčové masivní a pravidelné testování. Jedině tak budeme schopni včas zachytit nakažené a dostaneme epidemii opět pod kontrolu,“ dodává v rozhovoru, který vychází v Obzoru č. 6 v pondělí 15. 3. 2021.

Česká společnost se v době pandemie polarizuje. Zatímco jedni vládním stranám fandí a tolerují jim chyby, druhá část národa kritizuje každý přešlap a využívá jej ke kritice přijatých opatření… Na rozdíl od jara se tak vládní opatření mnohdy míjejí účinkem a počty nakažených, hospitalizovaných a mrtvých rostou. Co by společnost zachránilo? Skutečný lockdown?
Jsem přesvědčený, že jedině rychlá a plošná vakcinace může vrátit situaci v naší zemi do normálu. Jenže, jak vidíme, očkování prozatím postupuje z nejrůznějších důvodů velmi pomalu. Do doby, než začneme plošně a ve velkém očkovat, je proto klíčové masivní a pravidelné testování. Jedině tak budeme schopni včas zachytit nakažené a dostaneme epidemii opět pod kontrolu. Věřím, že ke zlepšení situace pomůže i zavedení povinného testování ve firmách. Podstatné je, aby společně s plošným antigenním testováním, hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, fungovalo i povinné testování ve firmách, a to alespoň do doby, než bude proočkovaná většina populace.
Lockdown, tedy uzavření průmyslu, rozhodně není vhodným řešením. Českou ekonomiku by to stálo obrovské množství peněz. Odhadujeme, že ztráty za měsíční uzavření průmyslových podniků by nás vyšly na stovky miliard korun. Mnohé škody by přitom byly nevratné. Firmy by ztratily zakázky a přišly by o významné kontakty v zahraničí, které budovaly dlouhá léta. Takové škody by pro řadu podniků byly nevyčíslitelné.

Vláda v minulých dnech rozhodla, že se budou zaměstnanci ve firmách testovat na koronavirus. Podle některých výkladů se tím ale vláda zbavuje odpovědnosti a odpovědnost hodila na zaměstnavatele. Váš pohled?
Už od konce minulého roku, kdy se epidemiologická situace začala zhoršovat, jsme vládu upozorňovali, že musí začít ve velkém testovat, a to i ve firmách. Mnohé podniky to na vlastní náklady dělaly už od loňského jara. Aby ale testování mělo smysl, je potřeba ho vést plošně. Proto jsme vládu vyzývali, ať firmy k testování motivuje tím, že bude na testy přispívat a zároveň ať pro testování ve firmách povolí samotestovací sady. Jsme rádi, že vláda samotestování nakonec umožnila firmám od března. Myslím si ovšem, že to mohla udělat mnohem dříve. Podniky na to byly připravené už od začátku roku.

Médii probleskla informace o tom, že MD ČR uvažuje o zakonzervování některých málo využívaných železničních tratí, a to netradičním způsobem – vytrháním kolejí! Stát by se tak mělo na základě pozměňovacího návrhu poslance Martina Kolovratníka v rámci novely Zákona o drahách č. 266/94, Sb. Váš komentář?
Zakonzervování tratí bude vždy velmi citlivé téma. Nicméně je jasné, že nějaké kritérium stát bude muset stanovit. Kvůli vysokým finančním i personálním nákladům a rozsahu sítě není možné udržovat všechny tratě včetně těch téměř nevyužívaných. Je třeba, aby bylo vše správně legislativně ošetřené. Zároveň by při této konzervaci měl stát důsledně zvážit potenciál budoucího rozvoje každé trati, aby se trať za pár let kvůli rostoucí poptávce nebo chybějícímu spojení naopak opět neobnovovala.

______________________

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnější zaměstnavatelský svaz sdružující klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ