Hodnota vývozu je rekordní, exportérům se daří získávat zakázky

„Hodnota českého vývozu dokazuje, že se exportérům v posledních letech daří získávat zakázky. Díky tomu vývoz trvale stoupá. Důležitým předpokladem pro úspěšný export českých výrobků a služeb je i podpora státu a jeho aktivní ekonomická diplomacie. Na komplikovanějších či vzdálenějších trzích a při obchodování se zahraničními státními subjekty, se totiž i konkurenceschopné výrobky bez takové pomoci často složitě uplatňují,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Vláda by proto měla nadále posilovat síť ekonomických diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade. Plánovanou reformu institucionálních zahraničních zastoupení je nutné nejprve prodiskutovat s klíčovými hráči a pobavit se s nimi o možných dopadech na vývozce. Vláda musí také neodkladně realizovat reformu státních institucí, které zajišťují finanční podporu exportérů,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Okolo 90 % českého exportu míří v současné době do evropských států, tímto se ČR stává závislá na ekonomické prosperitě jednoho trhu. „Dvě oblasti, na které se Vláda ČR nyní musí intenzivně zaměřit, jsou oblasti diverzifikace českého exportu a finanční podpory exportérů. Vyzývám proto parlament a vládu, aby i v budoucnu pokračovaly v podnikatelských misích. Zaměřit by se Česká republika měla na podporu exportu i v zemích, kam doposud jezdí málo, ale jsou zde obchodní příležitosti pro průmysl i dopravu. Mezi ty patří například země severní a jižní Ameriky, Asie včetně zemí SNS a subsaharské a severní Afriky, kde je velká tradice českého (ale zejména československého) průmyslu,“ dodal prezident Jaroslav Hanák.

„Další vývoj exportu v roce 2018 bude především spojený s ekonomickým vývojem našich zahraničních obchodních partnerů. Očekáváme, že ekonomika většiny těchto zemí i dále mírně poroste. O české výrobky a služby by měl být i v roce 2018 nadále zájem,“ říká prezident Svazu Jaroslav Hanák.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy