Hoteliéři budou moci požádat o půjčku se státní zárukou, vláda navrhuje i konec plastových příborů a brček

Předseda vlády Andrej Babiš během schůze vlády, 25. ledna 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš během schůze vlády, 25. ledna 2021.
Od července letošního roku se v České republice nebudou moci vyrábět ani se sem dovážet některé plastové výrobky určené k jednorázové spotřebě, jako jsou třeba talíře, příbory či brčka. Příslušný návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který do českého práva převádí stejnojmennou evropskou směrnici, schválila na jednání v pondělí 25. ledna 2021 vláda Andreje Babiše. Přijala také novelu nařízení vlády, kterou umožní provozovatelům ubytovacích zařízení požádat banky o půjčku se státní zárukou poskytnutou Exportní garanční a pojišťovací společností.

Zákaz výroby a dovozu, který obsahuje návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, se bude týkat vybraných plastových výrobků, které patří mezi nejrizikovější z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě jednorázových plastových talířů, příborů či brček se jedná třeba o vatové tyčinky, tyčky a úchyty balónků či nádoby a nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu. Plastové láhve se budou moci prodávat jen s pevně uchycenými víčky, PET lahve budou muset obsahovat od roku 2030 alespoň 30 procent recyklátů. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva životního prostředí.

Vláda schválila další návrhy transpozičních novel zákonů. Novela zákona o civilním letectví a související novela živnostenského zákona nově upravuje problematiku prodeje a provozu bezpilotních systémů, tzv. dronů. Vzniknout má například digitální mapa pro užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel. Novela veterinárního zákona kromě některých administrativních změn pro chovatele a odběratele suchozemských zvířat zavádí také k 1. lednu 2022 centrální registr čipovaných psů. Více k novele veterinárního zákona v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Do Poslanecké sněmovny vláda pošle také návrh novely zákona o rostlinolékařské péči, v níž navrhuje změny v oblasti ochrany proti škodlivým organismům rostlin, především v souvislosti s kalamitním přemnožením hraboše polního, a v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin, kde navrhuje zavést označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele prostřednictvím jedinečných identifikátorů ve formě tzv. dvourozměrných čárových kódů.

Vláda schválila návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela má rozšířit okruh osob se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, které mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Umožňuje také přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku osobám trpícím vážným duševním onemocněním – demencí, které vzniklo až v průběhu života, například v důsledku Alzheimerovy choroby nebo poškození mozku. Zefektivňuje také řízení v oblasti příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila obecný programový dokument Modernizačního fondu. Modernizační fond je novým nástrojem podpory, který je určen pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Je financován z příjmů z dražeb emisních povolenek a má přispět k transformaci české ekonomiky směrem k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Na devět samostatných programů, které mají přispět k účinnější ochraně ovzduší, bude v Modernizačním fondu k dispozici odhadem 154 miliard korun. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

V souvislosti s pandemií koronaviru vláda schválila návrh novely nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb. Ti až dosud nebyli do množiny oborů, jimž je možné tuto záruku poskytnout, zahrnuty, protože prvotně nejsou spojeny s vývozem. Umožněním čerpání této záruky chce vláda hoteliérům těžce poškozeným dopady koronavirové krize pomoci podpořit likviditu odvětví, zachovat pracovních místa a provoz zařízení, udržet nabídku stávajících služeb a podpořit rozvoj tohoto odvětví v budoucích letech.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-25-ledna-2021-186169/.