5G sítě pro průmysl budou k dispozici na podzim 2021

Digitalizace zvyšuje odolnost firem v krizi. Vláda si to uvědomuje. „Přišli jsme s ambiciózním tříletým plánem, který zahrnuje podporu vzniku nových technologií, vzdělávání zaměstnanců v tzv. digital skills či pomoc malým a středním podnikům,“ říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy.

Koronavirová krize ukázala, jak důležitá je digitalizace a jak pomáhají digitální technologie firmám krizi přežít. Jak chce vláda pomoci firmám, aby ještě více investovaly do své digitální transformace a technologií Průmyslu 4.0?
Těchto aktivit je celá řada. Koronavirová krize jasně ukázala, že firmy zavádějící a podporující inovace a digitalizaci jsou odolnější. MPO proto již delší dobu spolupracuje s Evropskou komisí na vytvoření sítě tzv. Evropských center pro digitální inovace. Firmy si tam budou moci vyzkoušet funkčnost nových technologií. V poslední veřejné soutěži programu Country For the Future jsme rozdělili přibližně 240 milionů korun na zavádění inovací, přičemž většina z nich směřovala právě na digitalizaci. Po úspěšné první výzvě pokračujeme v programu Czech Rise Up. V roce 2021 na něj plynule naváže výzva související s digitalizací a využitím potenciálu digitálních technologií. Cílem bude podpořit vznik nových a vysoce inovativních projektů, které pomohou v boji s následky, a především socioekonomickými dopady pandemie.

V Národním plánu obnovy je nyní na digitální transformaci podniků vyčleněna pouze jedna miliarda korun, přitom by to měla být jedna z priorit. Podaří se vám prosadit výrazně vyšší částku, která by digitální investice ve firmách nastartovala?
Doufáme, že ano. Je ale potřeba říci, že Národní plán obnovy má pokrývat především samotné reformy – vytvoření základu pro digitální transformaci. Tady jsme přišli s ambiciózním plánem, který za tři roky pokryje celou ekonomiku od podpory vzniku nových technologií, přes vzdělávání zaměstnanců v tzv. digital skills, až po podporu malých a středních podniků. Je potřeba se ale dívat do alokací obou programů, z NPO se hradí příprava a z OP TAK realizace. Z Národního plánu obnovy bychom rádi podpořili především oblasti jako je kybernetická bezpečnost. Samozřejmě na to musí být v obou programech dostatek prostředků a souhlasím, že jedna miliarda nemusí pro tak ambiciózní cíl stačit. Počítáme s navýšením prostředků, pokud na tom bude ve vládě shoda.

V aukci kmitočtů pro 5G sítě byla vyčleněna jedna část pro potřeby Průmyslu 4.0. Kdy budou mít firmy tuto síť k dispozici na celém území ČR a jaké možnosti jim nabídne?
Pro potřeby Průmyslu 4.0 budou moci firmy získat kmitočty pro pokrytí soukromých průmyslových a obdobných areálů, aby mohly provozovat lokální neveřejné sítě pro průmyslové užití. Tyto kmitočty by měly být k pronájmu v druhé polovině roku 2021. 5G sítě umožní vysoce spolehlivé přenosy, vyšší kapacity či velké množství propojitelných zařízení. Přinesou vyšší míru autonomního řízení, nové aplikace v oblasti logistiky a ovládání strojů včetně inteligentní prediktivní údržby. Pracovní skupina 5G aliance pro Průmysl 4.0 vedená zástupcem Svazu průmyslu a dopravy ČR poskytne firmám přehled možností pro využití nových komunikačních platforem v průmyslových areálech.

O rychlosti ekonomického zotavení po krizi rozhodne také ochota firem opět investovat. Plánuje MPO úpravy podmínek pro investiční pobídky, aby se zvýšila motivace firem investovat v ČR nebo aby se pomohlo firmám v aktuální krizi?
Vláda na začátku prosince schválila změny v podmínkách poskytování investičních pobídek. Snáze na ně dosáhnou výrobci zdravotnického zboží, ochranných pomůcek nebo z farmacie. Chceme tak více podpořit soukromé, zejména domácí investice malých a středních podniků, ale nejen těch. Navrhli jsme snížení limitů investic pro získání investiční pobídky a také více zacílenou podporu na oblasti, které se ukázaly v nynější krizi jako strategické. Limity se snižují pro všechny velikosti podniků, nejvíc však pro malé podnikatele. U nich bude k získání podpory stačit investice do majetku ve výši 10 milionů korun u výrobních projektů, nebo 2,5 milionu korun u projektů technologických center.

Kdy počítáte, že začne fungovat nový operační program pro firmy OP TAK?
Spuštění OP TAK a příjem prvních žádostí plánujeme na polovinu roku 2021.

Podaří se ČR dodržet své cíle z Národního akčního plánu Čistá mobilita? Podle něj by za 9 let mělo stát v ČR 35 tisíc dobíječek pro zhruba půl milionu elektromobilů.
Počty 35 tisíc dobíjecích stanic a 500 tisíc elektromobilů nejsou cílem Národního akčního plánu Čistá mobilita, ale jedním ze scénářů možného vývoje. V současné době registrace nových elektromobilů na trhu v ČR nepotvrzují, že by zejména tuzemská výroba elektromobilů směřovala k těmto číslům. Při podpoře rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva musíme vycházet z možností operačních a národních programů, ale rovněž i z aktuální nabídky těchto vozidel ze strany výrobců. A také z reálných, zejména finančních, předpokladů na straně uživatelů vozidel.

Rozhovor vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 1Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

Gbelec Ondřej
kategorie Rozhovory