Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID: podrobné pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky a zaměstnance

Dvě nové publikace agentury EU-OSHA objasňují výzvy, jimž čelí pracovníci vracející se do práce po prodělání onemocnění COVID-19, ať již se jedná o akutní formu tohoto onemocnění, nebo o jeho dlouhodobé příznaky, známé rovněž jako dlouhodobý COVID.
 
Přinášejí jednoduchá řešení pro řízení návratu do práce, a to jak pro vedoucí pracovníky, tak pro zaměstnance.

Obě publikace nabízejí srozumitelné rady, přizpůsobené buď zaměstnancům, nebo vedoucím pracovníkům, ohledně udržování kontaktu během pracovní neschopnosti, pohovoru při návratu do práce, zavádění opatření, jako je například dočasné přizpůsobení pracovní doby nebo povinností, a ohledně možností pomoci a podpory.

Díky vzájemné spolupráci se mohou zaměstnanci postupně plně zotavit a vedoucí pracovníci mohou zajistit návrat klíčových členů týmu zpět na pracoviště.

Seznamte se s publikací Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro zotavující se zaměstnance.

Přečtěte si publikaci Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky.

Více informací o materiálech pro pracoviště týkajících se onemocnění COVID-19.

  • Zdroj: Agentura EU-OSHA, BOZPinfo