Informace pro správné podávání podkladů k ošetřovnému ze strany zaměstnavatele

Situace kolem viru Covid-19 citelně dopadla na zaměstnance a zaměstnavatele. V souvislosti s uzavřením školských zařízení vyvstala potřeba péče o děti zaměstnanců, kteří uplatňují nárok na ošetřovné.
 
K rychlému a bezproblémovému zpracování dávek ošetřovného mohou jednotliví zaměstnavatelé přispět řádným podáním podkladů. Tím pomohou jednotlivým správám sociálního zabezpečení zvládat efektivně zpracovávat a urychlit výplatu jednotlivých dávek ošetřovného.
 
Jak má tedy zaměstnavatel správně podat podklady:
Po převzetí podkladů od zaměstnance zaměstnavatel provede kontrolu úplnosti podkladů – správné vyplnění žádosti o ošetřovné a zejména měsíčního výkazu péče o dítě.
 
Měsíční výkaz péče je třeba zasílat na OSSZ až po skončení kalendářního měsíce, aby byly vyplněny všechny potřebné údaje až do konce měsíce, tj. skutečně odpracované směny atd.
 
Podklady je třeba zaslat přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení Brno, dále jen „OSSZ“), a to podle sídla zaměstnavatele, popřípadě sídla zaměstnancovy mzdové účtárny.
 
Podklady je nejlepší zasílat prostřednictvím datové schránky příslušné OSSZ.
Pozor, výkazy péče se nezasílají do datové schránky ePodání ČSSZ! Tato schránka je určena jen pro automatizovaně zpracovávané tiskopisy (např. příloha k žádosti o dávku).
 
Podklady lze zasílat též na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ s uznávaným elektronickým podpisem či pečetí.
 
Záznamy zaměstnavatele a výkaz péče k témuž zaměstnanci doporučujeme zasílat pokud možno společně v jedné datové zprávě. Společné doručení podkladů je klíčové pro hladké a rychlé zpracování a následnou výplatu dávky zaměstnanci.
 
V případě skenování či fotografování zasílaných dokladů zkontrolujte kvalitu a čitelnost skenu či obrázku.
 
Pokud zaměstnavatel posílá podklady za více zaměstnanců, doporučujeme je zasílat ke každému zaměstnanci v samostatné datové zprávě. Urychlí se tím další zpracování došlých podkladů.
 
Co se stane v případě chybného postupu:
Podklady doručené do datové schránky ePodání ČSSZ či jiné než místně příslušné OSSZ je nutné ručně předat správné OSSZ.
 
Neúplné či chybně vyplněné podklady musí OSSZ „došetřit“, což znamená kontaktovat pojištěnce nebo zaměstnavatele, aby doplnili chybějící údaje a doručili opravené nebo další podklady. Tím je proces zpracování výplaty časově náročnější. 
 
Chybný postup při zaslání dokumentů, jejich neúplnost či chybné vyplnění podkladů neúměrně zatěžují OSSZ a zdržují proces zpracování a výplatu dávky jednotlivým pojištěncům.
 
Více informací k ošetřovnému: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná OSSZ (kontakty na jednotlivá pracoviště zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty) nebo odborníci call centra nemocenského pojištění na bezplatné informační telefonní lince 800 050 248.
 
 
  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení