Investice do výzkumu a vývoje nejsou vyhozené peníze

Firmy i v krizi udržely investice do výzkumu a vývoje. „Uvědomily si, že jinak budou výrazně zaostávat za konkurencí,“ říká Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací.

Kraus Libor AVO

Jak koronavirová krize dopadla na české výzkumné organizace, které se zabývají průmyslovým výzkumem?
Dopady byly obdobné jako na výrobní firmy. Naše výzkumné organizace se ovšem zapojily i do řešení problémů s covidem, vyvíjely ochranné pomůcky, desinfekce, přístroje pro lékaře i organizační a pracovní postupy.

Rušily nebo odkládaly firmy zakázky na smluvní výzkum a vývoj?
V první fázi epidemie samozřejmě vznikla panika a firmy začaly řešit čistě přežití, takže výzkum šel stranou. Od poloviny roku 2020 se ale situace výrazně zlepšila, protože firmy si uvědomily, že pokud si nepomohou samy a nepřipraví se na oživení inovacemi svých výrobků a technologických postupů, budou výrazně zaostávat. Konkrétně výzkumná organizace kde pracuji, skončila v roce 2020 na původně plánovaném obratu se ziskem. Celkově se na nás v loňském roce obrátilo o 10 procent zákazníků více než v roce 2019.

Očekáváte, že české firmy po krizi budou více investovat do výzkumu, vývoje a inovací?
Důležité je, aby si firmy a jejich majitelé uvědomili, že výzkum a vývoj nejsou vyhozené finance. Jde o systematickou práci, která jim umožňuje podchytit světové trendy v jejich oboru a poznávat a následně optimalizovat svoje firemní možnosti. Pokud nemám dostatečné informace, nemohu kvalitně řídit a rozhodovat a moje nabízené výrobky nebo služby mohou konkurovat pouze cenou, nikoli kvalitou.

Podporuje stát dostatečně firemní výzkum a vývoj?
Existuje systém podpory aplikovaného výzkumu a vývoje počínaje daňovými odpočty a konče přímými dotacemi. V poslední době se ale opět objevují tendence šetření na nepravých místech. Technologická agentura, která aplikovaný výzkum podporuje, přišla vloni o 500 milionů korun, na letošní rok jsou plánované další škrty v rozpočtu. Na příští rok přišlo ministerstvo financí s „úžasným nápadem“ snížit rozpočet na výzkum a vývoj o 10 procent, a to hlavně v podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje. V době, kdy vyspělé státy naopak tento sektor posilují.

Co se musí změnit, aby české firmy více investovaly do výzkumu a vývoje?
Vše je o přístupu majitele firmy. Pokud se bude firma podbízet jako „zakázkové krejčovství“, kde si každý může objednat subdodávku výrobku na základě dodané dokumentace, v takové firmě můžete maximálně optimalizovat výrobní postupy. Pokud má ale firma zájem o výrobu konečných nebo netradičních produktů, je nutné investovat do výzkumu a vývoje, protože konkurenci porážíte kvalitou a nestandardní nabídkou, samozřejmě s podstatně vyšší marží. Je proto potřeba, aby v Česku byl dostatek firem s vlastními produkty. Dalším faktorem může být dostatek technicky vzdělaných lidí, aby i nadnárodní firmy mohly u nás zakládat vývojová střediska, která potřebují subdodávky výzkumu a vývoje. Důležitou roli musí hrát i vyspělý výzkumný sektor, který produkuje výsledky uplatnitelné ve firmách.

Rozhovor vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 3Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Rozhovory