Investiční dohoda pomůže evropským firmám lépe obstát na čínském trhu

Těsně před koncem loňského roku splnila Evropská komise jeden z politických cílů, který si vytyčila v oblasti mezinárodních vztahů, když se jí podařilo v principu dojednat Komplexní dohodu o investicích s Čínou. Přestože se jedná o dohodu v principu, kterou je potřeba dále dopracovat, jedná se podle Komise o důležitý mezník ve vztazích EU a Číny.

Jedná se o další dohodu mezi těmito partnery, kterou EU s Čínou v roce 2020 dojednala. Nedávno se totiž Komisi podařilo s Čínou vyjednat dohodu o ochraně zeměpisných označení, která zajišťuje, že 100 tradičních evropských výrobků bude chráněno na čínském trhu proti napodobování a 100 čínských výrobků bude chráněno na evropském trhu. Jedná se o první bilaterální dohodu mezi oběma celky tohoto typu. Čtyři roky po vstupu dohody v platnost se navíc rozsah dohody rozšíří o dalších 175 zeměpisných označení, s možností přidání dalších v následujících letech.

Co se týče investiční dohody, jedním z klíčových cílů EU bylo zajistit lepší přístup na čínský trh pro evropské firmy. Čína se v této oblasti zavázala ke zlepšení situace zejména v oblasti výroby, která pokrývá více než polovinu evropských investic v Číně, především v sektoru výroby automobilů a základních materiálů. Jedná se např. o výrobu elektrických automobilů, chemikálií, telekomunikačního vybavení nebo zdravotnického vybavení. Kromě toho se Čína zavázala ke zlepšení podmínek na trhu i v oblasti služeb, např. co se týče cloudových, finančních, environmentálních služeb či soukromého zdravotnictví, námořní dopravy a dalších služeb souvisejících s dopravou. Dohoda zlepší podmínky firem zejména co se týče jistoty a předvídatelnosti podnikatelského prostředí, přičemž zakázané budou určité omezující praktiky, se kterými se doposud evropské firmy na čínském trhu setkávaly.

Dohoda je významná i z toho hlediska, že se v ní Čína poprvé zavázala k dodržování principů udržitelného rozvoje. Pokrývá například oblast pracovních podmínek a životního prostředí, které odpovídají mezinárodním standardům a měly by zvýšit atraktivitu pro investory. Jedná se například o plnění závazků vyplývajících z Pařížské klimatické dohody, uplatňování již ratifikovaných úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), či o zintenzivnění úsilí vedoucího k ratifikaci těch úmluv ILO, které se věnují nucené práci. Postup v implementaci závazků vyplývajících z investiční dohody bude sledován na úrovni výkonných místopředsedů Evropské komise na straně EU a místopředsedy vlády na straně Číny. Kromě toho bude vytvořena speciální pracovní skupina, která se bude zabývat implementací závazků v oblasti pracovních podmínek a životního prostředí.

Z pohledu evropských podniků, které chtějí podnikat a investovat v Číně, je dohoda důležitá kvůli tomu, že alespoň částečně vybalancuje podmínky pro vstup na trh. Řada evropských firem se musí na čínském trhu potýkat s podmínkami, které negativně ovlivňují jejich snažení, ať už se jedná o nucené transfery technologií, povinnost vytvářet společné podniky s čínskými partnery, či podporu státem vlastněných podniků, která vytváří nerovné podmínky na trhu. Přestože je jasné, že situace se díky dohodě nezmění ze dne na den, jedná se o první pozitivní krok směrem ke zlepšení podmínek pro evropské firmy na čínském trhu.

Vzhledem k tomu, že dohoda nepokrývá veškeré aspekty investičních vztahů, zavázaly se obě strany vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby do dvou let od podpisu investiční dohody dojednaly také dohody o ochraně investic a o řešení sporů. Samotnou investiční dohodu teď bude čekat tzv. právní očištění textu a překlad do úředních jazyků EU, následně bude předána ke schválení Radě a Evropskému parlamentu.