J. Hanák: Na zkracování pracovního týdne ještě není správný čas

Zkrácení pracovního týdne na 37,5 hodiny, po kterém volá ČMKOS je prozatím v průmyslových podnicích podle Svazu průmyslu a dopravy nereálné. I přes vysoké investice firem do digitalizace ještě na tuto debatu nepřišel správný čas.

„Česká ekonomika je postavená na průmyslu, dopravě a stavebnictví, které tvoří asi 42 – 44 % HDP. V těchto odvětvích se pracuje na směny. Představa ČMKOS o krácení pracovní doby je nezodpovědná. Na trhu práce chybí 310 tisíc lidí. Zkracovat pracovní dobu, aniž by se to projevilo na mzdách, na to produktivita firem nestačí,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. „Firmy neustále investují do robotizace a digitalizace. Jejich efekt na úsporu pracovních sil je ale výhledová věc. V této etapě momentálně nejsme,“doplňuje Hanák.

ČMKOS požaduje růst mezd ve firmách od 7 do 9 %, jak představila na svém dnešním mítinku. Takové plošné navyšování mezd je nebezpečné, předbíhá růst produktivity práce firem, které zatím na takové zvýšení nemají prostředky. Podniky svým zaměstnancům průběžně přidávají, mzdy v letošním roce průměrně rostly o 8,6 %.

„Z dnešního jednání s firmami v Plzeňském kraji vyplynulo, že s ohledem na současný růst produktivity práce mohou svým zaměstnancům zvýšit mzdy asi o čtyři procenta,“ konstatuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy