Jsme proti projevům nenávisti a diskriminace

Konec jednoho z velkých židovských svátků Pesach je příležitost znova připomenout, že ČMKOS se jednoznačně staví proti všem projevům antisemitismu, stejně jako proti jakýmkoliv projevům nenávisti, diskriminace či xenofobie. Proto se připojuje k podpoře k oficiální definici antisemitismu tak, jak ji definuje International Holocaust Remembrance Alliance.  V tomto kontextu zároveň odsuzuje veškeré projevy antisemitismu v ČR.

V této souvislosti předseda ČMKOS zaslal tento dopis izraelskému velvyslanci v ČR D. Meronovi:

Dopis Josefa Středuly izraelskému velvyslanci v ČR D. Meronovi

Přílohy: