Kabinet Andreje Babiše schválil navýšení důchodů v průměru o 918 korun měsíčně

Tisková konference po jednání vlády, 27. února 2018.
Tisková konference po jednání vlády, 27. února 2018.

Vláda Andreje Babiše se v úterý 27. února 2018 zabývala především novelou důchodového pojištění, která přinese největší meziroční navýšení. Projednala také změnu systemizace, poslanecké návrhy i změny v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. Projednávání novely zákona o státní službě přerušila kvůli konzultacím s Evropskou komisí. 

Členové vlády dnes schválili novelu důchodového pojištění, kterou vláda deklarovala už ve svém programovém prohlášení. Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9  na 10 procent průměrné mzdy. Seniorům nad 85 let také navyšuje důchod o 1000 korun měsíčně. V příštím roce budou mít tato opatření dopad na státní rozpočet ve výši 14,2 miliardy korun. Finanční prostředky na navýšení chce vláda získat legislativní úpravou zákona o Fondu národního majetku, čímž se uvolní 21 miliard korun. Úroveň důchodů by se měla zvednout od 1. ledna 2019 a týkat se to bude také už vyplácených důchodů.

Schválili jsme navýšení v průměru o 918 korun, což je největší meziroční navýšení důchodů. Senioři jsou pro nás prioritou a do měsíce chceme projednávat například i slevy na jízdné. Nyní je průměrný důchod 12 240 korun měsíčně, a to je podle nás velmi nízké. Náš cíl je navýšit za čtyři roky průměrnou úroveň důchodů na 15 tisíc korun. Připravíme také důchodovou reformu, která přinese například samostatný důchodový účet. Je potřeba, aby naši důchodci měli lepší život,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Schválení novely služebního zákona kabinet v úterý přerušil. Změny je nutné nejprve konzultovat s Evropskou komisí a až na základě výsledků konzultací se k řešení problému vláda vrátí. Novela zvyšuje flexibilitu a operativnost státní správy. Nově by se měla výběrová řízení otevřít širšímu okruhu lidí, především pak odborníkům, upravit by se měl také systém služebního hodnocení a rozšířil by se okruh lidí, kteří budou jmenovaní na dobu určitou.

Kabinet v úterý schválil návrh na změnu systemizace, která navazuje na lednové schválení udílení pracovních víz pro zahraniční pracovníky. Na vybraných služebních úřadech je nutné navýšit počet zaměstnanců, kteří zajistí rychlejší vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty. Vláda usnadněním přístupu zahraničních pracovníků reaguje na zájem českých podnikatelů a na situaci na trhu práce v České republice.

K poslaneckému návrhu na změnu zákona o majetku České republiky přijala vláda nesouhlasné stanovisko. Navrhovaná právní úprava je nadbytečná, protože už nyní jsou dostatečně vymezeny povinnosti při hospodaření s majetkem státu. Navíc obsahuje věcné nedostatky.

Vláda nepodpořila ani poslanecký návrh na novelu zákona o dani z příjmů, která chce vrátit snížené limity pro uplatnění výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti na úroveň roku 2016. V obecné rovině vláda podporuje návrh, že stanovení paušálních výdajů by se mělo drobným podnikatelům snížit a zjednodušit administrativu, navržené opatření je ale dílčím nesystémovým krokem. Podle poslaneckého návrhu by zároveň veřejný rozpočet přišel o zhruba 1,2 miliardy korun ročně u daně z příjmů fyzických osob.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová dnes předložili vládě materiál, který hodnotí vývoj systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020. Vláda doporučila předložit pojistné plány Poslanecké sněmovně s návrhem na jejich schválení. Nyní pracují zdravotní pojišťovny s rozpočtovými provizorii, protože Poslanecké sněmovna plány nestihla schválit do začátku roku 2018. Podle výsledků hodnocení by měl být systém veřejného zdravotního pojištění v letošním roce stabilizovaný a skončit s přebytkem 1,8 miliardy korun.

V souvislosti se změnou vlády dnes kabinet odsouhlasil i změny v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. Dvě místa, která patřila místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, byla zrušena. Členem nově nebude ani veřejná ochránkyně práv s ohledem na malý průnik projednávaných protikorupčních témat. Naopak novou členkou se stane ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, protože Rada se zabývá řadou materiálů z této oblasti. Ministryně se stala zároveň místopředsedkyní Rady.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete na: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-27–unora-2018-163621/.