Kariérové poradenství nebo třeba finanční gramotnost. Úřad práce ČR pomáhá propouštěným zaměstnancům Sokolovské uhelné

Už téměř padesátka zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., kteří obdrželi výpověď, dostali šanci získat novou práci. A to prostřednictvím národního projektu „OUTPLACEMENT“. Tento projekt realizuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) v rámci celé České republiky. Financuje ho z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu (OP) Zaměstnanost. Projekt trvá od 1. června 2020 až do konce června 2022.
 
Karlovarsko je jedním z regionů, kde ÚP ČR realizuje projekt v praxi ve větším objemu. Od doby jeho spuštění do něj zařadila zdejší krajská pobočka ÚP ČR celkem 48 propouštěných zaměstnanců. 45 z nich jsou bývalí nebo odcházející zaměstnanci společnosti Sokolovská uhelná. Další se zapojí už brzy. Úředníci klientům poskytují veškeré služby, které jim pomohou co nejrychleji získat novou práci.
 
„V současné době se jedná především o poradenství, a to jak v individuální, tak i skupinové formě. Cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům ještě v době, než o zaměstnání přijdou. Tedy dříve, než se dostanou do evidence Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání,“ upřesňuje Viktor Najmon, pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR.
 
„Sokolovská uhelná patří mezi zaměstnavatele, kteří procházejí strukturálními a organizačními změnami, a bohužel své zaměstnance z důvodu nadbytečnost uvolňuje. Aktivní spoluprací s ÚP ČR se povedlo formou konzultací přímo na našich pracovištích předat potřebné informace uvolňovaným zaměstnancům o projektu,“ vysvětluje Pavlína Havlanová z personální sekce Sokolovské uhelné.
Podle ředitelky krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech Alice Kalouskové je v tomto ohledu velmi dobrá spolupráce s regionálními zaměstnavateli. „Řada z nich nám hlásí volná pracovní místa, na která je ochotna přijmout odcházející zaměstnance ze Sokolovské uhelné. Naši zprostředkovatelé je pak, v návaznosti na specifikované požadavky firem, párují s jednotlivými účastníky projektu,“ doplňuje Kalousková.
 
Do projektu mohou vstoupit zaměstnanci, kterým hrozí ztráta zaměstnání kvůli hromadnému propouštění, nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na ÚP ČR jako zájemci o zaměstnání. Zapojit se do něj mohou také zaměstnanci, jejichž pracovní poměr končí dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
 
ÚP ČR nabízí účastníkům projektu, kromě individuální péče, také celou řadu dalších aktivit. Jde například o kariérní poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo třeba proškolení v oblasti měkkých dovedností. Klienti mohou absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu vystřídání zaměstnání, tak mohou využít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc ve chvíli, kdy neví kam dále směřovat. Případně v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.
 
Jednou z účastnic projektu je i Kateřina Vostrá. Ve společnosti Sokolovská uhelná pracovala v administrativě od konce roku 2006. Nyní se stala posilou Obecního úřadu obce Dolní Nivy. „Zařazení do projektu Outplacement vnímám jako šanci získat zaměstnání v oboru, ve kterém jsem pracovala, ale taktéž je nástrojem pro šanci uplatnění se v novém směru,“ říká Vostrá.
 
Projekt se zaměřuje také na nové potencionální zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou nejen získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst, ale v případě potřeby i prostřednictvím projektu tyto zaměstnance dále vzdělávat.
„Zaměstnankyně Úřadu práce ČR se vždy snažily vyjít vstříc našim požadavkům, proto jsme se rozhodli využít možnosti nového projektu a nabídnout volné místo některému z jeho účastníků. Vybraná klientka nejlépe splnila kritéria pro přijetí a výkon nové činnosti,“ dodává starosta obce Dolní Nivy Pavel Hrysz.
 
Doba realizace projektu je od 1. června 2020 do 30. června 2022. Jeho podstatou je poskytnutí pomoci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuštění z práce. Jde zejména o pracovníky podniků, kteří jsou ve výpovědi. ÚP ČR má na projekt k dispozici finanční prostředky v řádech miliard korun. Podrobné informace naleznete na webové stránce https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR