Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

28. prosince 2022 od 9.00 hodin

 
(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)

Program konference

09.00 – 09.30    Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků

Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00    Vystoupení zástupce sociálních partnerů

10.00 – 10.20
Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.,
člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.20 – 10.40
Prezentace výsledků průzkumu „Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti“
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

10.40 – 11.00
Prezentace odborné studie „Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv“

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.00 – 11.20
Prezentace výsledků průzkumu „Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance”

Barbara Hudcová, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.20 – 11.40    Přestávka

11.40 – 12.00
Prezentace odborné studie „Posilování ochrany odborových práv a kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie koronaviru“

Mgr. Denisa Heppnerová

12.00 – 12.20    Diskuse

12.20 – 12.40    Závěr konference
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Jednacím jazykem konference bude čeština. Konference bude tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina,  italština, maďarština.


Mezinárodní konference se uskuteční formou videokonference.

Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.


Odkaz k přihlášení:

https://us02web.zoom.us/j/82708980170?pwd=TXYzenFWUExoMW9BOUpaOEs3N3FHUT09


ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice, spolu s ČMKOS zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.