Kolektivní vyjednávání se v důsledku pandemie vedou online

Schválení rámcového plánu práce, průběh kolektivního vyjednávání KSVS nebo návrh rozpočtu na rok 2021. To byla některá z témat, jimiž se zabývalo ve čtvrtek 10. prosince minulého roku Předsednictvo Odborového svazu KOVO. Online zasedání se rovněž věnovalo přípravě VIII. sjezdu OS KOVO. Výkonné vedení zpracuje do příštího zasedání předsednictva varianty uspořádání sjezdu pro případ, že nebude možno uspořádat sjezd fyzicky.
 
Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák, který jednání řídil, podal přehled o průběhu kolektivního vyjednávání KSVS. Podle něj příprava vyjednávání pro rok 2021 probíhala dle schválené strategie a harmonogramu. Mzdový vývoj je ovšem kompromisem, který odráží nejistotu podnikatelského prostředí v návaznosti na celosvětovou pandemii.
 
„V důsledku vlivu COVID-19 na epidemiologickou situaci v ČR se jednání částečně uskutečnila formou videokonferencí nebo pomocí e-mailové komunikace. Ve čtvrtém kole vyjednávání s Českomoravskou elektrotechnickou asociací se smluvní strany dohodly, že v roce 2021 průměrná nominální mzda za zaměstnance odměňované podle kolektivní smlouvy ve srovnání s rokem předešlým nepoklesne. U Asociace kosmických a leteckých výrobců se podařilo navýšit hodnoty tarifní stupnice ve srovnání s KSVS pro rok 2020 o 3 %,“ upřesnil místopředseda svazu.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák