Komentář k předběžným výsledkům HDP

Dle předběžného odhadu ČSU ekonomika ČR ve 3.čtvrletí 2021 rostla, růst ale zpomalil. HDP ČR vzrostl mezičtvrtletně o 1,4 % a meziročně o 2,8 %. ČSÚ uvedl ve své zprávě, že za růstem stála domácí poptávka – výdaje domácností, vlády a vyšší investice. Z pohledu sektorů to byla odvětví obchodu, dopravy, stavebnictví a většina služeb. Negativní příspěvek měl zpracovatelský průmysl, kde se projevil nedostatek některých komponent.

„Jedná se sice pouze o předběžný odhad, ale ukazuje další zpomalení ekonomického růstu. Druhé a třetí čtvrtletí skončilo bohužel pod původními očekáváními vývoje HDP. Navíc nyní na konci října už víme, že zpomalení bude ve zbytku roku ještě větší. Negativní bariéry, jako je růst cen vstupů, nedostatek komponent i zaměstnanců, o kterých se několik měsíců bavíme, stále více a konkrétněji dopadají na řadu firem a různých oblastí ekonomiky. Podniky se sice snaží stále reagovat na situaci, být flexibilní a hledat řešení, ale celkový stav není příznivý,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Výhled celkových ekonomických výsledků pro nejbližší měsíce je horší a opatrnější oproti náladám na jaře. „Pro letošní rok jsme odhadovali, že HDP poroste přes 3 %. To už teď bohužel neplatí a budeme muset naši predikci aktualizovat. Nyní se můžeme bavit spíše o tom, že by bylo hezké, kdyby se podařilo dosáhnout alespoň na růst kolem 2 %, a i to je s velkým otazníkem. Uvidíme, jaké budou výsledky v závěru roku a jak omezení výroby v automotive tento růst ještě zbrzdí,“ dodává Jaroslav Hanák.