Komentář SP ČR: Zpřesněné údaje o HDP za 2. čtvrtletí

ČSÚ zpřesnil údaje o HDP za 2. čtvrtletí letošního roku. Celkový růst v tomto kvartále dosáhl meziročně 3,7 %. K meziročnímu vývoji HDP pozitivně přispěly zejména výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu, které vzrostly o 6,2 %, a také výdaje vlády s téměř 2% meziročním nárůstem. V kladných hodnotách zůstal také mezičtvrtletní růst, který dosáhl 0,5 %. Významný podíl na slabších mezičtvrtletních výsledcích má pokles výdajů na spotřebu domácností i vlády.

Jak jsme již psali v komentáři k předběžnému odhadu, výsledek HDP za druhé čtvrtletí s hodnotou 3,7 % meziročního růstu HDP je v kontextu negativních zpráv spojených například s válkou na Ukrajině poměrně pozitivní. Za druhé čtvrtletí jsme se udrželi zhruba na úrovni tempa meziročního růstu v loňském roce.

Dosavadní vývoj ekonomických výsledků ukazuje, že pro letošní rok bude možné provést korekci naší jarní predikce „směrem nahoru“. První polovina letošního roku de facto navazovala na trend oživování z předchozího roku, kladnému vývoji pomohla i například velmi nízká míra nezaměstnanosti, odložená spotřeba z dob covidových lockdownů nebo vyšší míra úspor domácností. Odhady pro letošní rok budou díky dosavadním výsledkům nakonec tedy příznivější, avšak na úkor výhledu na závěr tohoto a celého příštího roku, kdy se některé bariéry naopak teprve projeví. Kumulace překážek spojených zejména s vysokými cenami energie, nejistotou ohledně dodávek plynu nebo s celkově rychlým tempem inflace bude znamenat pro příští rok významnější korekci ekonomických odhadů směrem dolů a v úvahu budeme muset brát i zvýšené riziko krizových scénářů,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Uvedené bariéry se již projevují ve slabším mezičtvrtletním vývoji HDP za 2. čtvrtletí, kdy se například snížilo tempo růstu investic. Podniky se již řadu měsíců potýkají se skokovým zdražováním svých vstupů a vyšší ceny jsou nuceny promítat do cen svých produktů, což se jim ne vždy daří. Ostatně právě zdražování materiálů a surovin a rovněž ceny energie považují firmy dle aktuálního šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky za 2. čtvrtletí 2022 za suverénně nejzávažnější překážku pro svůj další rozvoj. Bohužel se již objevují první případy firem, pro které mají a budou mít tyto problémy fatální důsledky. „Aktuální ceny energie budou představovat pro řadu firem vážné problémy, které se mohou odrazit napříč ekonomikou i společností. I proto je třeba přijmout rychlá mimořádná opatření. Pokud nedojde ke zvratu v cenách energií například mimořádným opatřením ze strany vlády, odrazí se to vážně i v ekonomické situaci domácností a firem,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Rychlé tempo zdražování začíná ovlivňovat už i poptávku. Z aktuálního Indexu nákupních manažerů je např. patrný prudký pokles zakázek v souvislosti s omezením koupěschopnosti odběratelů a odložením objednávek některých klientů. Mírně záporný půlroční výhled zakázek odhaduje i společné šetření SP ČR a ČNB a v neposlední řadě oslabuje poptávka v klíčových zemích v zahraničí, mj. v Číně či v Německu. Tyto faktory mohou znamenat další náraz pro aktivitu firem a rozhodně nepřispějí k lepšímu ekonomickému výkonu v následujících měsících.

kategorie Ekonomika v číslech