Komise navrhla rozvolnění pravidel úvěrů poskytovaných bankami

Evropská komise navrhla uvolnit některá účetní pravidla pro banky, aby mohly snáze poskytovat úvěry firmám i domácnostem ekonomicky zasaženým koronavirem. Oznámil to dnes místopředseda EK odpovědný za finanční služby Valdis Dombrovskis, podle něhož jsou úpravy pouze dočasné na dobu krize. Úlevy se týkají především některých požadavků přijatých v reakci na finanční krizi z konce minulého desetiletí, které mají bránit nezdravému růstu zadlužení bank.
„Využíváme maximální pružnost bankovních pravidel EU a navrhujeme cílené legislativní změny, aby mohly banky nechat naplno proudit likviditu, což umožní domácnostem a firmám získat potřebné financování,“ prohlásil dnes Dombrovskis.

Jednou z navržených úprav je odložení platnosti pravidla o výpočtu poměru vlastního kapitálu na celkových aktivech. Ten je součástí globálních pravidel zvaných Basilej III, která EU stejně jako Spojené státy či asijské země začala zavádět v reakci na krizi z let 2007 až 2009.

Komise podle Dombrovskise navrhla také vstřícnější přístup k posuzování veřejných záruk za úvěry, což by mělo pomoci zvláště malým a středním podnikům.

Dalším opatřením, které má bankám uvolnit ruce při poskytování úvěrů, je zmírnění požadavku na rezervy, které si banky musejí nechávat pro půjčky podnikům, u nichž hrozí insolvence.

Evropská bankovní federace podle agentury Reuters návrhy ocenila a uvedla, že mohou pomoci výrazně zvýšit schopnost nákupů vládních dluhopisů potřebných k financování záchrany řady zasažených firem.

Dombrovskis dnes připomněl, že Brusel už v minulých týdnech přišel s některými doporučeními, která mají zvýšit schopnost bank přispět k financování záchranných stimulů. Evropská centrální banka (ECB) mimo jiné koncem března komerčním bankám z eurozóny sdělila, aby přerušily vyplácení dividend a odkup vlastních akcií nejméně do října. Odhadla, že tak mohou ušetřit asi 30 miliard eur (820 miliard Kč), které místo toho mohou poskytnout na podporu ekonomiky.

Dnes navržený balíček budou schvalovat členské státy a Evropský parlament. Podle Dombrovskise by tak měly učinit v rámci rychlé pomoci ekonomikám nejpozději do června.

https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/komise-navrhla-rozvolneni-pravidel-uveru-poskytovanych-bankami/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=2098&tqid=k6KtdiV.ABQBub22gpTueOTZwGwW6F7ouKn7HuSU8A

  • Zdroj: EURACTIV.CZ