Konference k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj

konference is cr OSTRAVA 2019 3

Letošní změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj by měly přinést firmám více jistoty. Teď je třeba, aby novinky jednotně interpretovaly firmy, daňoví poradci, ministerstvo financí a finanční správa. Také o tom bude konference ke změnám v daňových odpočtech na výzkum a vývoj a k Inovační strategii ČR 2019-2030, kterou pořádá Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Akce se uskuteční dne 22. května 2019 v Landek Parku Ostrava.

Na akci jsou srdečně zváni odborníci z podnikové sféry, daňové oblasti či státní správy. Od 10:00 do 16:30 vystoupí zástupci RVVI, ministerstva financí, generálního finančního ředitelství, Svazu průmyslu a dopravy ČR a další.

Podrobnosti ke konferenci naleznete zde.

Registrovat se můžete na e-mailu: rvv@vlada.cz, kam zároveň můžete zasílat své dotazy do diskuse.

Svaz průmyslu a dopravy považuje daňové odpočty na VaV za důležitý nástroj podpory konkurenceschopnosti firem v ČR a snaží se jej pro podnikatele opětovně zatraktivnit. Proto se podílí jak na systémových změnách, tak na osvětových aktivitách.

Změny systému daňových odpočtů na VaV byly nedávno schváleny zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony se základní účinností od 1. dubna 2019. Odůvodnění změn naleznete v materiálu MF zejména na str. 18-22 a 34 zveřejněného na webu zde.

kategorie
Z hospodářské politiky