Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, 22.6.2022, Praha

Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, která proběhne 22. června 2022 v hotelu Olšanka (Praha 3) od 9:00 do 15:00, bude zaměřena na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny – podmínky pobytu a přístup na trh práce, povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců.

Rádi bychom zemědělcům poskytli fundovaný vhled do aktuální situace na trhu práce.  Zároveň bychom byli rádi, aby nezapadly ani ostatní země, které jsou zapojené do programů ekonomické migrace a ze kterých je možné zaměstnance získat. Rádi bychom se dotkli i tématu uznávání kvalifikací cizinců a povinných integračních kurzů.

Na konferenci vystoupí zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, společnost CZECHINVEST, která je provozovatelem pracovního portálu Jobs4ua.cz.

PROGRAM:
 
8:00 – 9:00 Registrace účastníků + občerstvení
 
9:00 – 9:30 Zahájení konference a úvodní slovo
ING. Martin PÝCHA 
– předseda Zemědělského svazu ČR
 
9:30 – 10:00 Mgr. Ivana SUJOVÁ a Hynek ŘIČICA DiS.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

„Fungování vládních programů ekonomické migrace v návaznosti na aktuální situaci. “
 
10:0 – 10:30 Bohumír DUFEK – Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
 
10:30 – 11:00 Ing. Karolína BARTOŠOVÁ – Ministerstvo zemědělství ČR:
„Podpora zaměstnávání zahraničních pracovníků ze strany Ministerstva zemědělství.“
 
11:00 – 11:30 Ondřej BRYCHTA – Ministerstvo vnitra ČR:
„Aktuální podmínky vstupu a pobytu zahraničních pracovníků ze třetích zemí a osob hledajících dočasnou ochranu.“
 
11:30 – 12:00 Ing. Olga HORÁKOVÁ a PhDr. Jiří KVASNIČKA – Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
„Programy ekonomické migrace z pohledu MZV ČR: aktuální stav. “
 
12:00 – 13:00 Občerstvení
 
12:30 – 13:00 Mgr. Barbora VOJÁČKOVÁ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
„Zahraniční zaměstnanost z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí, dopady situace na Ukrajině na ČR v kontextu zaměstnávání cizinců z třetích zemí.“
 
13:30 – 14:00 Gabriela BAUEROVÁ – CZECH INVEST:
„Prezentace portálu www.jobs4ua.cz”
 
14:00 – 14:30 Ing. Oles SHOKALO – HR Summit:
,,Aktuální situace na trhu práce a nové příležitosti. “
 
14:30 – 15:00 Zaměstnávání cizinců v praxi – Zemědělský podnik
 
15:30 – 16:00 Diskuze a závěr

Konferenci moderuje tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR pan Ing. Vladimír Pícha. Konference se pořádá na podporu sociálníhodialogu a náklady na konferenci budou hrazeny z prostředků na sociální dialog v roce 2022 dle § 320a zákoníku práce.

 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Zemědělský svaz České republiky