Kongres Aliance drážního provozu

PROGRAM KONGRESU ODBOROVÉHO SVAZU ALIANCE DRÁŽNÍHO PROVOZU
 
Termín: 9. Září 2021od 10,00 hod. Místo: Praha, Hotel Olšanka, Kongresový sál, Táboritská 1000/23, Praha 3, Žižkov
 
Časový harmonogram:
9,30 – 10,00 Registrace delegátů Kongresu ADP
 
10,00 – 10,10 Zahájení Kongresu, představení pozvaných hostů
 
10,10 – 10,20 Procedurální a organizační záležitosti
 
10,20 – 10,30 Úvodní slovo předsedy ADP
 
10,30 – 11,45 Vystoupení pozvaných hostů (SŽ, ČMKOS, OAVD)
 
11,45 – 12,15 Diskuse hostů s delegáty Kongresu ADP
 
12,15 – 13,00 Společný oběd
 
13,00 – 13,10 Zpráva Centrální revizní Komise
 
13,10 – 13,40 Projednání návrhů změn Stanov ADP
 
13,40 – 14,00 přestávka (coffee break)
 
14,00 – 14,50 diskuse delegátů Kongresu s vedením svazu ADP
 
14,50 – 15,00 přestávka
 
15,00 – 15,45 seminář k problematice BOZP
 
15,45 – 15,55 Návrhy a hlasování o jednotlivých bodech Usnesení Kongresu ADP
 
15,55 – 16,00 Závěr Kongresu
 
 
 
 
  • Zdroj: Aliance drážního provozu