Konsolidační balíček dopadne na firmy a jejich konkurenceschopnost

První vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR ke konsolidačnímu balíčku vlády: Konsolidační balíček vznikl bez diskuze s byznysem. Odnesou jej firmy a jejich konkurenceschopnost.

Svaz průmyslu a dopravy ČR si uvědomuje neudržitelný stav veřejných financí a alarmující tempo zadlužování. Z tohoto důvodu podporuje nutnost konsolidace veřejných financí. Je logické, že zvyšování daní nemůže mít pozitivní odezvu a určité navýšení musíme všichni – tedy i zaměstnavatelé – respektovat. Návrh však dopadá na konkurenceschopnost firem v ČR a obsahuje opatření, proti kterým se musíme vymezit, jako například zvýšení daně z příjmů právnických osob o 2 procentní body, zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů či nedostatečně razantní opatření na straně efektivity státu. Naší rolí je upozornit vládu a zákonodárce na potenciální dopady či rizika některých opatření.

Musíme si ale nejprve jednotlivá opatření nastudovat, včetně toho, zda vláda spočítala a zohlednila veškeré dopady a jaké konkrétní parametry obsahují. U některých položek není stále jasné konkrétní nastavení, což se týká například snížení národních dotací, kde vnímáme, že část položek může být spojena s ukončením dočasných krizových opatření či výkyvy v čerpání fondů. Mohou tam ale být i položky, které by například působily na růst cen energie či významně ohrozily programy potřebné pro růst naší ekonomiky či transformační výzvy našich firem v mezinárodní konkurenceschopnosti. Tyto informace ale zatím nemáme a bez toho nelze stále jasně vyhodnotit dopady. V ostatních oblastech výdajů a úsporných opatřeních v jednotlivých agendách ale vláda příliš nového nepředstavila.

Zeštíhlení státu by mohlo být ambicióznější. Od středopravicové vlády jsme očekávali daleko větší zásah do úspor na straně státu a efektivity výdajů.

Na poslední tripartitě nám byla přislíbena věcná diskuse nad politickými návrhy před tím, než je projedná vláda. Premiér označil takovýto přístup za korektní. Zatím k žádnému věcnému dialogu nedošlo, návrhy se dozvídáme z médií. Na pondělní tripartitě budeme požadovat věcné projednání detailů jednotlivých opatření spolu s možností úpravy vybraných parametrů.