Kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD

Národní kontaktní místo (NKM) v České republice vzniklo s cílem implementovat Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. NKM bylo zřízeno usnesením vlády ze dne 16. října 2013 č. 779 jako stálá pracovní skupina při Ministerstvu průmyslu a obchodu. NKM má kvadripartitní strukturu, která je tvořena zástupci státní správy (ministerstva, Česká národní banka), zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR – český zástupce v Business at OECD, BIAC), zaměstnanců (Českomoravská konfederace odborových svazů – český zástupce v TUAC) a neziskového sektoru (Frank Bold – český zástupce v OECD-Watch). Předtím (od roku 1999) bylo NKM provozováno na Ministerstvu financí a fungovalo na základě dohody mezi resorty, jejichž působnosti se dotýkají jednotlivé věcné úpravy Směrnice. Od samého počátku NKM plně spolupracuje se zástupci BIAC, TUAC a OECD-Watch. NKM v jeho práci pomáhá Sekretariát, který je zřízen na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odboru evropského a mezinárodního práva.

V současné chvíli tvoří Sekretariát NKM čtyři členové: JUDr. Tomáš Kozárek, Ph.D. (vedoucí Sekretariátu),  Mgr. Ludmila Hyklová (zástupce vedoucího Sekretariátu), Mgr. Veronika Kubíková (členka Sekretariátu) a Mgr. Veronika Kubíková (členka Sekretariátu). Cílem NKM je rozšiřovat povědomí o Směrnici mezi dotčenou veřejností, vyřizovat dotazy týkající se Směrnice, napomáhat nalezení řešení v tzv. specifických případech, které se týkají implementace Směrnice, přičemž specifickým případem se rozumí upozornění podané NKM ohledně nadnárodního podniku, ve kterém je namítáno porušení Směrnice, spolupracovat s ostatními národními kontaktními místy při řešení specifických případů a v jakýchkoliv dalších věcech týkajících se Směrnice.

Cílem NKM je rozšiřovat povědomí o Směrnici mezi dotčenou veřejností, vyřizovat dotazy týkající se Směrnice, napomáhat nalezení řešení v tzv. specifických případech, které se týkají implementace Směrnice, přičemž specifickým případem se rozumí upozornění podané NKM ohledně nadnárodního podniku, ve kterém je namítáno porušení Směrnice, spolupracovat s ostatními národními kontaktními místy při řešení specifických případů a v jakýchkoliv dalších věcech týkajících se Směrnice.

 

Národní kontaktní místo

Svaz průmyslu a dopravy ČR má v NKM své zástupce:

Ing. Vladimíra Drbalová, poradkyně presidenta a GŘ pro EU a mezinárodní organizace
(vdrbalova@spcr.cz)

Bcl. Mikuláš Nozar, zástupce ředitele Sekce pro mezinárodní vztahy pro EU, obchodní
politiku a mezinárodní organizace (mnozar@spcr,cz)

Další dokumenty k tématu:

Agri_Flyer_Agri.pdf

Agri_Voditka-OECD-FAO–pro-odpovedne-zemedelske-dodavatelske-retezce.docx

DD_general_Flyer_Due_Diligence.pdf

EaP_09_2019_2s.pdf

EXPORT_06_30_31.pdf

EXPORT_06_komplet.pdf

Flyer_in_CZ_Guidelines_and_Role_of_NCP.pdf

Guidelines_in_CZ.pdf

Institutional_Investors_flyer.pdf

Minerals_Due_diligence_-_konfliktni_minerály_dodavatelské_řetězce_informace.pdf

Minerals_Pokyny-pro-odpovedne-retezce-pri-tezbe-konfliktnich_nerostu.pdf

Mining_OECD-Brochure-on-Stakeholder-Engagement_CS.pdf

Textil_Odpovědné_podnikatelské_chování_v_textilním_a_obuv_sektoru_informace.pdf

TradeNews_6_2022_MPO_due_diligence_02.pdf