Krize COVID-19 nesmí být zneužita k podkopání práv pracujících

IndustriAll Europe varuje před pokusy chránit ekonomiku na úkor práv pracujících a tleská zemím, které se rozhodly pro konsensuální řešení a sociální dialog.
 
Jako odbory musíme zvonit poplašnými zvonky proti využívání současné krize k podkopávání práv pracovníků a zvýšení flexibility. Vzhledem k tomu, že vlády v celé Evropě provádějí mimořádná opatření s cílem oddálit šíření corona viru a ochránit zdraví obyvatel a hospodářství, industriAll Europe varuje před pokusy chránit ekonomiku na úkor práv pracujících a tleská zemím, které zvolily konsensuální řešení a sociální dialog.
 
IndustriAll Europe varuje před opakováním chyb globální finanční krize 2008–09, kdy politici potvrdili požadavky zaměstnavatelů na větší flexibilitu a následně podkopali práva pracovníků. Škodlivé účinky demontáže systémů kolektivního vyjednávání v reakci na krizi 2008–2009, zejména v zemích nejvíce zasažených krizí, byly dobře zdokumentovány. Viděli jsme, jak zvyšující se flexibilita prospívá hlavně velkému podnikání a jak zisky, které pracovníci pomohli generovat, skončily v kapsách akcionářů.
 
Dnes jsme velmi znepokojeni určitými vládními opatřeními v reakci na krizi COVID-19.
 
V Maďarsku byla demokracie nahrazena vydáváním vyhlášek a vláda Viktora Orbána oslabuje již tak slabá práva pracovníků. Zaměstnavatelé se nyní mohou odchýlit od zákoníku práce jednoduše ústními dohodami se zaměstnanci. Zaměstnavatelé mohou v krátké době jednostranně změnit pracovní dobu. Pracovní smlouvy lze ukončit bez předchozího upozornění. Mzdy lze měnit a snižovat pod minimální mzdu. Právo na dovolenou lze zrušit. Kromě toho neexistují žádné záruky, že tato opatření budou zrušena po pandemii, protože neexistuje žádný konečný termín platnosti těchto vyhlášek.
 
Maďarsko není jedinou zemí, kde se současná nouzová situace využívá k podkopávání práv pracovníků. V Polsku odbory a organizace zaměstnavatelů silně protestovaly proti útokům na autonomii sociálního dialogu po pokusech o zavedení nařízení, které předsedovi vlády umožní propustit členy Rady pro sociální dialog. Polský parlament naštěstí tato omezení sociálního dialogu odmítl. V Chorvatsku se vláda pokusila zavést možnost jednostranně zrušit kolektivní smlouvy nebo jejich části a další drastické změny pracovního práva. Chorvatské odborové hnutí, podporované Evropskou odborovou konfederací (ETUC) a Evropskými odborovými federacemi, včetně industriAll Europe, dokázalo těmto změnám zabránit.
 
Útoky na sociální dialog, odbory a snahy podkopávat práva pracovníků lze pozorovat také v zemích západní Evropy. Francouzská vláda rovněž rozhoduje vyhláškou, která zaměstnavatelům umožňuje odchýlit se od zákoníku práce a kolektivních smluv. Zaměstnavatelé dostali flexibilitu při rozhodování o tom, kdy mohou být placeny dovolené a dny odpočinku, a v některých odvětvích mohou zvýšit pracovní dobu na 60 hodin týdně a umožnit práci v neděli. Odborové organizace vyjádřily velké obavy z možnosti zvýšit týdenní pracovní dobu ze 48 na 60 hodin. Domnívají se, že zejména v důležitých odvětvích, kde jsou pracovníci již týdny pod tlakem, je to jednoduše nepřijatelné z lidského a fyziologického hlediska.
 
Na druhém konci spektra vidíme, jak účast zaměstnanců a zapojení odborů do řešení současné krize může situaci výrazně zlepšit a vést k přijatelným řešením jak pro pracovníky, tak pro zaměstnavatele. V Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu, Itálii a Švédsku uzavřeli sociální partneři tripartitní a bipartitní dohody o zkrácené práci, mimořádných dávkách z důvodu nemoci a rodičovské dovolené, mimořádné technické nezaměstnanosti a dalších opatřeních k zajištění toho, aby pracovníci a zaměstnavatelé dostávali nezbytnou podporu k překonání krize. Monitor COVID-19 industriAll v Evropě poskytuje dostatečné informace o takových dohodách.
 
Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe, řekl v komentáři k současnému vývoji v reakci na pandemii COVID-19 v celé Evropě: „Vítáme úsilí vlád řešit krizi COVID-19, zejména ty, které zapojují sociální partnery do hledání řešení na podporu pracovníků a hospodářství v těchto těžkých dobách. Jako odbory však musíme zvonit poplašnými zvonky proti využívání současné krize k oslabení práv pracovníků a zvýšení flexibility. Bohužel vidíme, že některé vlády naslouchají velmi pečlivě zaměstnavatelům, a nikoli pracovníkům a jejich odborům. Ochrana práv pracovníků a udržování zapojení odborů je důležitější než kdy jindy. Vyzýváme politiky, aby neopakovali chyby minulosti a poučili se z předchozí hospodářské krize, když podkopávání práv pracovníků pouze zpomalilo oživení.“
 
  • Zdroj: OS KOVO