Kroky vlády neřeší „černé duše“, ani nezaručují úspory

Odbory odmítají nepromyšlenou změnu rozpočtových pravidel 
 
Vláda na svém zasedání schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která odebírá služebním úřadům část platových prostředků pro situace, kdy služební místo není obsazeno. Ministerstvo financí tvrdí, že dosavadní právní úprava nahrává kumulaci prostředků namísto rušení neobsazených míst. To odbory odmítají.
 
 
„S vázáním prostředků na platy za neobsazená služební a pracovní místa a jejich případným jiným využitím podle rozhodnutí vlády zásadně nesouhlasíme a nesouhlasili jsme s tímto návrhem už ve chvíli, kdy šel do připomínkového řízení. Místa jsou zřizována k zajištění konkrétní agendy, zpravidla stanovené zákonem. Jedná se o činnosti, které úřady musí zabezpečit. Pokud je v nějakém období dané místo neobsazené, agendu plní stávající zaměstnanci, a nečeká se až na obsazení služebního nebo pracovního místa,“ uvedl k tomu předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.
 
Neobsazených míst je minimum
Podrobná úprava systemizace ve služebních úřadech a její aplikace do značné míry odbouraly „účelové“ vytváření neobsazovaných míst, ze kterých byly uspořené prostředky použity na odměny ostatních zaměstnanců. Takových míst je nyní naprosté minimum. „Naopak se setkáváme s nedostatečným obsazením některých útvarů, případně s až chronickým podstavem tam, kde o státní službu či jiné působení ve veřejné a státní správě není zájem,“ poznamenal předseda odborového svazu.
 
V této situaci je vázání dalších prostředků, které by mohly být využity na kompenzaci zvýšeného objemu práce státních zaměstnanců a zaměstnanců „suplujících“ neobsazená místa nelogický krok, který prohloubí špatnou konkurenceschopnost státu jako zaměstnavatele a zhorší kvalitu státní a veřejné správy a služeb.
 
Není jisté, že se ušetří
Ministryně financí tvrdí, že důsledně řeší problém černých duší, a to i škrtáním služebních míst. Podle nás je však předčasné o úsporách mluvit. Nebyly totiž ještě vypořádány všechny služební poměry touto změnou dotčené, včetně odbytného, které podle zákona může činit až 12 platů. Dosud nebyly vyhodnoceny finální dopady letošních škrtů, zejména finální počet dlouhodobě neobsazených míst, a ani neproběhla analýza agend, které by mohly být redukovány.
„Kroky vlády a ministerstva financí jsou jen škrty bez řádné přípravy s dopadem na zajištění všech vykonávaných správních činností a jejich dostupnost občanům,“ dodal Pavel Bednář.