Kurzarbeit a koronavir

Dnešní jednání tripartity bylo z důvodu jednání Bezpečnostní rady státu zrušeno.

Plně chápeme mimořádnou situaci, byli jsme připraveni na dnešním tripartitním zasedání předložit některé náměty a opatření, která by pomohla zaměstnancům i firmám v případě většího šíření nákazy koronavirem.

Jako vhodné bychom viděli využití tzv. kurzarbeitu v ČR. Může se stát, že některé firmy, poskytovatelé služeb, by byly nuceny zastavit výrobu či činnost, a to může vážně dopadnout i na další subjekty a subdodavatské firmy. Bylo by dobře v takovém případě v režimu kurzarbeitu pomoci zaměstnavatelům dotací mezd zaměstnancům, s tím, že by nedošlo k propadu jejich příjmů, zachovala by se kupní síla a nedošlo k propadu ekonomiky fatálním způsobem,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.

Kurzarbeit byl v ČR za výrazné podpory odborů přijat v roce 2015, jako jedno z protikrizových opatření po vzoru Německa. Jeho režim upravuje zákon o zaměstnanosti.

Současná situace také ukazuje, jak bylo prozíravé, že došlo ke zrušení karenční doby a lidé od prvních příznaků nemoci mohou využívat nemocenskou, nepřecházet onemocnění a tudíž nešířit virovou infekci.                          

2. března 2020