KZPS ČR vyzývá vládu, aby do české legislativy co nejdříve implementovala evropské nařízení GDPR a zabezpečila dostatek školících aktivit

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) je znepokojena nečinností
vlády ohledně zavádění Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection
Regulation, zkratka GDPR) do české legislativy. Nařízení bylo v Bruselu schváleno 27. dubna 2016
a v platnost vejde již 25. května 2018. Do té doby ho musí státy EU začlenit do svých právních
systémů. KZPS ČR se nelíbí postoj ministerstev a absence certifikovaných školících aktivit pořádaných
státními institucemi, existující široká nabídka přednášek a školení soukromých agentur, advokátních
kanceláří a dalších subjektů neposkytujících žádné záruky.


GDPR v rámci Evropské unie zavádí vyšší ochranu osobních údajů. Nové nařízení se týká firem, státních
institucí, on-line služeb i jednotlivců, kteří zpracovávají osobní data. GDPR je velkou změnou zejména
pro velké podniky, kterým přechod na nový systém práce s osobními údaji zabere i několik měsíců.
„KZPS ČR je znepokojena nečinností vlády a ministerstev ČR, chybějícími autorizovanými školícími
aktivitami, nízkou informovaností o GDPR a necháváním všech potřebných aktivit na poslední chvíli.
GDPR vstoupí v platnost již 25. května 2018. Velká část firem a podnikatelů ale o GDPR zatím ještě ani
jednou neslyšela,“ uvádí Jan Wiesner, prezident KZPS ČR.

KZPS ČR reprezentující 8 hlavních zaměstnavatelských svazů a 22 000 členských subjektů s více než 1,3
milionu zaměstnanců vyzývá vládu ČR, aby:

• Co nejrychleji implementovala GDPR do české legislativy,
• zabezpečila dostatečný počet autorizovaných školících aktivit pro podnikatele a zaměstnavatele
• vyčlenila adekvátní finanční prostředky na autorizovaná školení, např. formou dotací.

GDPR představuje pro firmy a podnikatele změnu srovnatelnou se zavedením EET. Zatímco v případě
příprav na EET byla snaha o dostatečnou informovanost viditelná a ministerstvo financí ochotně
organizovalo semináře a konference, v případě GDPR státní instituce zaspaly. Firmy i podnikatelé jsou
odkázáni na školící aktivity soukromých subjektů, které nenesou žádné záruky. „Dosavadní snaha státu
o adekvátní informovanost je žalostná. Při tom platnost GDPR se velmi rychle blíží. GDPR změní způsob
zpracování osobních údajů skoro ve všech podnikatelských sektorech i ve státní správě. V případě
závažných pochybení pak hrozí mnohamilionové pokuty,“ dodává Jan Wiesner.

Státní správa na příchod GDPR výrazněji zareagovala teprve 18. srpna 2017, kdy bylo zahájeno
mezirezortní připomínkové řízení, které ale doposud nebylo ukončeno. Novou legislativu začleňující
GDPR do českého právního systému musí odsouhlasit vláda a následně i poslanci, senátoři a prezident
ČR.

Kontakt pro více informací:
Jan Zikeš, tajemník KZPS ČR, zikes@kzps.cz, +420 775 157 750