Letošní export se drží na rekordní úrovni

Vývoz českých firem zůstává na loňských rekordních hodnotách. Za letošní první pololetí vyvezly české firmy zboží za 1803,3 miliardy korun. Meziročně vývoz v národním pojetí poklesl o 0,1 procenta.

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2016 je letošní vývoz vyšší o téměř 7 procent. Export by měl být silný i v dalších měsících, protože firmám se daří získávat nové zakázky ze zahraničí. Za letošní druhé čtvrtletí vzrostla hodnota zahraničních zakázek meziročně o 5,9 procenta,“ říká Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V letošním prvním pololetí dosáhl přebytek zahraničního obchodu v národním pojetí 98,5 miliardy korun, což je o 14,8 miliardy korun méně než loni. Kromě poklesu vývozu o 0,1 procenta se na snížení přebytku podílel růst dovozu o 0,8 procenta.

Mezi pěti zeměmi, do nichž vývoz českých firem v prvním pololetí rostl nejrychleji, a hodnota exportu přesáhla miliardu korun, se zařadilo ze zemí EU jen Irsko. „Nejvíce se meziročně zvýšil český export do Alžírska, a to o 89 procent na 2,19 miliardy korun. Následují Irsko, Bělorusko, Egypt a Singapur s růstem exportu o více než 30 procent,“ dodává Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nejvyšší růst českého exportu za první pololetí 2018 
(země s vývozem nad 1 mld. Kč)

Země

Vývoz 2018 (v mld. Kč)

Vývoz 2017 (v mld. Kč

Meziroční růst vývozu v %

Alžírsko

2,187

1,155

89,4

Irsko

11,732

7,641

53,6

Bělorusko

3,074

2,283

34,6

Egypt

3,354

2,528

32,6

Singapur

4,008

3,053

31,3

Zdroj: ČSÚ

Hodnota českého vývozu v národním pojetí za první pololetí

Rok

Vývoz v mld. Kč

2010

1127,322

2011

1282,103

2012

1392,183

2013

1357,776

2014

1566,627

2015

1643,154

2016

1685,947

2017

1804,768

2018

1803,311

Zdroj: ČSÚ

Lenka Dudková

 

kategorie Tiskové zprávy