Lidé pobírající některé dávky zřejmě nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Vláda dnes v úterý schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který zjednoduší administrativu u některých dávek. Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 4. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za 3. čtvrtletí letošního roku.
 
Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako předchozí tři měsíce roku 2020. Úpravy musí ještě schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.
 
Důvodem předložení této úpravy je jednak minimalizace kontaktu mezi příjemci dávek a úředníky, aby došlo k eliminaci rizik přenosu COVID-19. Dále také maximální zjednodušení a urychlení administrativy tak, aby byla zajištěna plynulá výplata dávek a potřební občané nezůstali na holičkách. Obdobná úprava platila a osvědčila se i během první vlny epidemie.
 
Co to znamená v praxi?
• Všichni, kteří pobírají uvedené tři dávky, nebudou pro 4. čtvrtletí dokládat příjmy. U příspěvku na bydlení nebudou dokládat ani náklady na bydlení.
• Pro stanovení výše a výplaty dávek za poslední čtvrtletí roku 2020 se bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek za předchozí čtvrtletí.
• Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši.
• Těm, kteří již na začátku října všechny potřebné dokumenty doložili, bude dávka přepočítána, ve zbylých případech (v tuto chvíli více než 60 %) bude přiznána stejná výše dávky jako v předchozím čtvrtletí.
 
Návrh změny zákona nyní poputuje do Poslanecké sněmovny a měl by být projednán v legislativní nouzi.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí