Lidský faktor a BOZP

Pochopení lidského faktoru může významně přispět k prevenci poškození zdraví a úrazů v organizaci. Lidský faktor hraje zásadní roli pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jelikož může mít značný potenciál pro vznik incidentů, jako jsou pracovní úrazy nebo havárie.
 
Je snadné uvěřit, že incidenty vznikají v důsledku nedbalosti, nepozornosti, neschopnosti nebo bezohledného porušování pravidel ze strany člověka. Samotný incident však nemusí být pouhým selháním lidského faktoru, ale rovněž i selháním systému. Je tak zapotřebí nejenom porozumět lidskému faktoru, ale i systému, který jej obklopuje. Teprve až na základě tohoto porozumění by měly organizace provést hodnocení rizik, jehož součástí je i posouzení vlivu lidského faktoru na BOZP.

Publikace s názvem Lidský faktor a BOZP, kterou najdete v rubrice Ke stažení/Plnotextové publikace zdarma ke stažení, se mimo jiné věnuje tématům jako Komunikace, konzultace a účast zaměstnanců na řešení otázek BOZPLidská a organizační výkonnost a porušování pravidel na pracovištích nebo Bezpečnost založená na chování.

  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.