Maloobchodní tržby klesly třetí měsíc v řadě

Meziročně se tržby v maloobchodě v červenci snížily reálně o 7,2 %, meziměsíčně klesly o 0,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v červenci reálně o 0,6 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 2,2 %, za nepotravinářské zboží o 0,5 % a za potraviny o 0,3 %.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 7,2 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 13,5 %, za nepotravinářské zboží o 7,1 % a za potraviny o 5,0 %.

Pokles maloobchodních tržeb se v červenci oproti předchozím dvěma měsícům mírně prohloubil. Na jejich poklesu, podporovaném růstem cen, se podílel nižší prodej pohonných hmot, nepotravinářského zboží i potravin,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Vyšší zájem než loni měli spotřebitelé pouze o farmaceutické a zdravotnické zboží, v ostatních typech  prodejen se tržby snížily. Internetové obchody zaznamenaly sedmý měsíc v řadě pokles prodeje,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením klesly o 15,1 %, s výrobky pro domácnost o 12,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 9,6 %, s oděvy a obuví o 6,4 % a s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,0 %. Naopak růst tržeb vykázaly prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 1,8 %. Prodejcům potravin se ve specializovaných prodejnách tržby snížily o 7,9 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 4,9 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 5,9 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) meziměsíčně reálně klesly o 1,1 % a meziročně se snížily o 6,2 %. Tržby se snížily jak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), tak za opravy.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
 

____________________

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc červen 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červenec 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

  • Zdroj: Český statistický úřad