Manuál pro firmy, jak žádat o kompenzace v programu Antivirus

Vláda schválila příspěvek na kompenzaci mzdových nákladů zaměstnanců od 12. 3. do konce dubna 2020. MPSV uvádí, že by bylo možné trvání programu prodloužit. Připravili jsme detailní manuál, jak o kompenzace žádat, který je ke stažení zde.

Základní podmínky čerpání příspěvku na zaměstnance:

 • Zaměstnanec musí v pracovním poměru (ne DPP a DPČ)
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době ani jim nesmí být dána výpověď (s výjimkou „sankčních“ výpovědí § 52 g), h) ZP)
 • Zaměstnanci byla vyplacena náhrada mzdy, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce (v PSP je návrh na prominutí podmínky bezdlužnosti)

Příspěvky jsou poskytovány ve 2 režimech

REŽIM A

Nucené omezení provozu a karanténa

 • Zaměstnanec nemůže pracovat kvůli nařízenému uzavření nebo omezení provozovny – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • Zaměstnanec v karanténě – dostává od zaměstnavatele prvních 14 dní náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku (nemocenské).
 • Příspěvek v režimu A bude činit 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. 39 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
 • Limit 39 000,- Kč se za březen nekrátí, i když jde o 19 dní.
  Zaměstnavatel hradí náhradu mzdy  Příspěvek státu (podíl z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placených zaměstnavatelem)
 Nucené omezení provozu  100 % průměrného výdělku  80 %
 Karanténa zaměstnance   – 60 % průměrného redukovaného výdělku (jen prvních 14 dnů)
– Možnost zvýšit náhradu (§ 192 odst.3 ZP) 
 80 %

REŽIM B

Související hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru

 • Zaměstnavatel nemůže v důsledku epidemie Covid – 19 zaměstnanci přidělovat práci z důvodu:
  • Absence zaměstnanců např. karanténa či péče o dítě – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (pozn. není podmínka absence 30 % zaměstnanců) – § 208 ZP
  • Omezení vstupů – dodávek nezbytných surovin či služeb potřebných k provozu – náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku § 207 ZP (prostoj)
  • Omezení poptávky po službách¬¬ či výrobcích zaměstnavatele – náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku § 209 ZP (nutná dohoda s odborovou organizací nebo vydání vnitřního předpisu).
 • Příspěvek v režimu B bude činit 60 % z vyplacené náhrady mzdy (tj. i zvýšené např. 70 %, 90 %) (max. 29 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
 • Limit 29 000,- Kč se za měsíc březen nekrátí, i když jde o 19 dní.
  Zaměstnavatel hradí (náhrada mzdy v poměru k hrubé mzdě)  Příspěvek státu (podíl z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placených zaměstnavatelem)
Absence zaměstnanců    100 %  60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)
Omezení vstupů   80 % – 100 %  60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)
Omezení poptávky (částečná nezaměstnanost)  60 % – 100 %    60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)

Od kdy, jak a kde žádat o příspěvek?

 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020.
 • Žádosti se budou podávat pouze v elektronické podobě na Úřad práce v místě sídla zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel bude žádat o příspěvek po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek žádá, tj. za měsíc březen bude podávat žádost na počátku měsíce dubna.
 • Mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků by měla být prodleva jen v řádu několika dnů (důležité je doložení dokladů o vyplacených náhradách mezd).
 • Detailnější podmínky programu jsou zveřejněny zde.

REŽIM C

V řešení

Finanční podpora pro firmy s nepřetržitým provozem, u nichž došlo k poklesu výkonu nebo produkce o 30 %, ale nadále platí zaměstnancům 100% mzdy. Předběžně se počítá s kompenzací mezd ve výši 20 %.

Gbelec Ondřej
kategorie Právní infoservis