Megatech Hlinsko končí již v březnu

Závod MEGATECH Industries Hlinsko, který měl končit k poslednímu prosinci 2023, by měl přestat vyrábět již k 31. březnu 2023. ZO OS KOVO ETA, a. s., Hlinsko se podařilo pro odcházející zaměstnance vymoci nárokový motivační plán, celkem by každý mohl navíc získat 96 000 Kč.

Závod v Hlinsku, který se zabývá výrobou automobilových komponent, se ocitl již před časem v problémech. „Vliv mělo prohlubování globální krize v automobilovém průmyslu, která má na zaměstnavatele dopady v drastickém snížení odvolávek (objednávek) klíčových zákazníků,“ uvedl Rudolf Procházka, vedoucí RP OS KOVO v Hradci Králové

Společnost začala v loňském roce převádět zaměstnance ze závodu v Hlinsku do Jablonce, nakonec se odborová organizace dozvěděla, že se firma rozhodla závod v Hlinsku ukončit. Tamní Kováci vstoupil v červenci loňského roku do časově neomezené stávkové pohotovosti . Základní organizace se nadále snažila vydobýt pro končící zaměstnance výhodné podmínky. „Při jednání jsme vycházeli z návrhu motivačního programu zaměstnavatele, společný Sociální plán se uzavřít nepodařilo. Přesto je značným úspěchem odborové organizace to, že motivační plán zaměstnavatele je nárokový, což původní program negarantoval! Dle dohody je zajištěn i nárok na odstupné ve výši pětinásobku průměrného platu pro zaměstnance, kteří ve firmě odpracovali více než 20 let. Dále jsme vznesli požadavek, aby byla prodloužena platnost kolektivní smlouvy do pololetí roku 2023, tedy do úplného uzavření firmy. Celkový nárok zaměstnance při splnění podmínek činí 96 000 Kč,“ prohlásil Rudolf Procházka. „Pro nás je to srdeční záležitost a úspěchy v jednání nevidíme tak zřetelně. I když pro zaměstnance jsme vybojovali téměř nemožné,“ uvědomuje si úspěchy ve vyjednávání i Alena Šírová, předsedkyně ZO OS KOVO ETA, a. s., Hlinsko.

Rudolf Procházka očekává, že firma svým závazkům dostojí: „Od firmy očekávám, že vyplatí veškeré platby, které byly zaměstnancům přislíbeny. Megatech nepůsobí pouze v Hlinsku, ale např. i v Brně a Jablonci nad Nisou. Dále působí i zahraničí. Majitel musí najít finanční zdroje, aby ekonomicky zajistil zaměstnance, které v Hlinsku propouští. Pokud platby neproběhnou, musejí majitelé počítat s tím, že se s OS KOVO opět utkají.“