MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ KONFERENCE

P R O G R A M

09.30 – 10.00                  PREZENCE 

10.00 – 10.15 
Zahájení konference,
Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.15 – 10.30
Národní plán obnovy ČR, příležitost k řešení energetické krize,

Ing. Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu

10.30 – 10.45
Vystoupení k současné situaci v energetice

Ing. Vladimír Novotnýbývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.45 – 11.00
Vystoupení Ing. Jaroslava UNGERMANA, CSc.člena Evropského hospodářského a sociálního výboru 

11.00 – 11.15
Vystoupení premiéra České republiky prof. PhDr. Petra FIALY, Ph.D., LL.M.

11.15 – 11.30
Vystoupení Ing. Jaroslava HANÁKAprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

11.30 – 11.45                  PŘESTÁVKA NA KÁVU

11.45 – 12.00
Vystoupení k současné ekonomické situaci a výhled ekonomiky

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.předseda představenstva a GŘ Brano Group

12.00 – 12.15
Vystoupení k problematice zdravotnictví – Proč nikdy nedoženeme EU-15?

prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Ph.D, FICAE.

12.15 – 12.30
Vystoupení k problematice železniční dopravy

Mgr. Martin MALÝpředseda Odborového sdružení železničářů

12.30 – 12.45                  ZÁVĚR KONFERENCE

 

Jednacím jazykem konference bude čeština. Konference bude tlumočena do angličtiny.

Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.