Mezinárodní konference ASO

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů
 

„BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI, EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ DOPADY NA ZAMĚSTNANOST, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, SOCIÁLNÍ DIMENZE A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V ROCE 2021“

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020
__________________________
 
                                   
Termín 29. prosince 2020 od 9.00 hodin
 
__________________________
 
Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se mezinárodní konference uskuteční formou videokonference. 
 
Celá akce bude živě přenášena na portálu ASO www.odbory.info, na facebookové stránce ASO
 
Program konference je k dispozici na stránce https://aso2020.com/
 
 
Jednacím jazykem konference bude čeština.
Konference bude tlumočena do těchto jazyků: španělština, maďarština, angličtina, němčina, polština a italština.
 
 
 
 
 
  • Zdroj: Asociace samostatných odborů