Mezinárodní konference ASO

mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky

 

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)

 

Termín:            12. července 2022 od 9.00 hodin

Místo:               Kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

 

  

P R O G R A M
______________________________

 08.30 – 09.00
Registrace účastníků konference

 09.00 – 09.15
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 09.15 – 09.30
Vystoupení Jana Wiesneraprezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 09.30 – 09.50
Prezentace výsledků průzkumu  „Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií“
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.                    

 09.50 – 10.10
Prezentace odborné studie „Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost“
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze                        

 10.10 – 10.30    Přestávka

 10.30 – 10.50
Prezentace odborné studie „Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

  10.50 – 11.10
Prezentace odborné studie „Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

 11.10 – 11.30
Prezentace odborné studie „Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci“
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

 11.30 – 11.50
Prezentace odborné studie „Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví
Ing. Helena Marešová a Mgr. Marie Táborská.Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

 11.50 – 12.30    Vystoupení zahraničních hostů

 12.30 – 13.00    Diskuse

 13.00 – 13.15     Závěr konference             

 13.15                 Oběd

 

Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

Předchozí konference na konference.odbory.info

  • Zdroj: Asociace samostatných odborů