Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

P O Z V Á N K A

na

mezinárodní konferenci Asociace samostatných odborů

Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva

 

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2021)

 

Termín:                      28. prosince 2021 od 9.30 hodin

Online přenos:          z Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

 

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se mezinárodní konference uskuteční formou videokonference. Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 

P R O G R A M

09.00 – 09.30
Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00
Vystoupení Jana WIESNERA,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

10.00 – 10.20
Aktuální informace z dění v Evropském parlamentu
MUDr. Ivan David, CSc., poslanec Evropského parlamentu

10.20 – 10.40
Minimální mzda v ČR a EU ve vazbě na životní úroveň jednotlivých členských zemí a vysílání pracovníků a prezentace výsledků průzkumu „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“
Ing. Jaroslav UNGERMAN, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.40 – 11.00
Zemědělství a digitalizace a nová Společná zemědělská politika po roce 2021
Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc., bývalý prezident Agrární komory ČR, člen Představenstva Agrární komor ČR 

11.00 – 11.20
Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců“
Ing. Josef ZBOŘIL

11.20 – 11.40  Přestávka 

11.40  – 12.00
Prezentace výsledků průzkumu „Vliv kolektivního vyjednávání na postavení zaměstnanců na trhu práce v ČR“
Ing. Markéta Slováčková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.00 – 12.20
Sociální dopady transformace české energetiky
Ing. Marta CTIBOROVÁ, předsedkyně Českého odborového svazu energetiků 

12.20 – 12.40
Význam kolektivních smluv a práva zaměstnanců v době digitalizace práce, rostoucí mzdová nerovnost, rozdíly v odměňování v jednotlivých zemích EU, pracovní doba a budoucnost důchodových systémů

Závěr konference
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 

Jednacím jazykem konference bude čeština. Konference bude tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, italština, maďarština.

 

Přílohy: