Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu.
 
Meziměsíční srovnání
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben zvýšením cen tabákových výrobků o 3,7 %, lihovin o 3,3 % a piva o 3,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny ovoce o 7,6 %, uzenin o 1,2 %, brambor o 5,1 % a vajec o 4,2 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn zejména růstem cen automobilů o 1,8 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti vzrostly především ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,3 %.
 
Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde byly nižší ceny oděvů o 1,4 %. Z potravin klesly zejména ceny zeleniny o 1,2 % a ceny sýrů a tvarohů o 1,6 %. V oddíle bydlení se snížily ceny vodného o 3,5 % a stočného o 3,0 %, a to částečně vlivem snížení DPH z 15 % na 10 %.
 
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,3 %.
 
Meziroční srovnání
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny masa vzrostly o 10,8 % (v dubnu o 12,8 %), sýrů a tvarohů o 2,1 % (v dubnu o 6,0 %), zeleniny o 4,0 % (v dubnu o 11,8 %) a cukru o 11,6 % (v dubnu o 16,2 %). Ceny másla byly nižší o 7,7 % (v dubnu o 3,5 %). V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 3,4 % (v dubnu o 4,5 %). V oddíle bydlení byly vyšší ceny vodného o 1,7 % (v dubnu o 5,3 %) a stočného o 1,5 % (v dubnu o 4,5 %). Naopak v oddíle alkoholické nápoje, tabák, meziroční růst cen zrychlil, a to zejména vlivem cen tabákových výrobků, které v květnu vzrostly o 7,1 % (v dubnu o 3,2 %).
 
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny mouky o 13,9 %, vepřového masa o 13,7 %, uzenin o 13,6 % a ovoce o 25,4 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,8 %, elektřiny o 8,0 % a zemního plynu o 0,4 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 8,9 % a piva o 3,5 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v květnu působily ceny v oddíle doprava, a to především vlivem cen pohonných hmot, které byly nižší o 21,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,1 %.
 
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,7 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,0 %.
 
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 3,1 %.
 
 
  • Zdroj: Český statistický úřad